جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان کرمانشاه

city
   
 
  • معرفی مدیران سازمان

   معرفی مدیران سازمان

   مدیران سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان کرمانشاه

   نام و نام خانوادگی

   محسن دارابی

   سمت

   رئیس سازمان

   تحصیلات

   شماره تماس

   08338239589

   آدرس پست الکترونیک

   محل استقرار

   بلوارشهیدبهشتی–ساختمان شهیدبهشتی

   نام و نام خانوادگی

   احسان صلاحی

   سمت

   سرپرست معاونت صنایع

   تحصیلات

   فوق لیسانس مهندسی مکانیک

   شماره تماس

   08338239426

   آدرس پست الکترونیک

   esalahi@gmail.com

   محل استقرار

   بلوارشهیدبهشتی–ساختمان شهیدبهشتی

   نام و نام خانوادگی

   هاشم پیرایندپور

   سمت

   معاون توسعه مدیریت و منابع

   تحصیلات

   فوق لیسانس مدیریت اجرایی

   شماره تماس

   08338244059

   آدرس پست الکترونیک

   ha_pirayandeh@yahoo.com

   محل استقرار

   خیابان عشایر - ساختمان شهید باهنر

   نام و نام خانوادگی

   مسعود بیگلری

   سمت

   معاونت نظارت و بازرسی

   تحصیلات

   فوق لیسانس مدیریت

   شماره تماس

   08338350310 - 09183333450

   آدرس پست الکترونیک

   info_sajad@yahoo.com

   محل استقرار

   خ شهید بهشتی - ساختمان شهید بهشتی

   نام و نام خانوادگی

   حسین فیض جعفری

   سمت

   رئیس اداره طرح و برنامه ریزی

   تحصیلات

   لیسانس کامپیوتر (نرم افزار)

   شماره تماس

   08338258189 (مستقیم) – 08338239160 (داخلی 235)

   آدرس پست الکترونیک

   feizjafari@gmail.com

   محل استقرار

   بلوارشهیدبهشتی–ساختمان شهیدبهشتی

   نام و نام خانوادگی

   زهرا آقامرادی

   سمت

   رئیس اداره آموزش وپژوهش وفناوری

   تحصیلات

   لیسانس علوم سیاسی

   شماره تماس

   08338211936

   آدرس پست الکترونیک

   محل استقرار

   بلوارشهیدبهشتی–ساختمان شهیدبهشتی

   نام و نام خانوادگی

   مریم آزادی

   سمت

   رئیس اداره صنایع غیر فلزی

   تحصیلات

   شماره تماس

   08338239160

   آدرس پست الکترونیک

   esalahi@gmail.com

   محل استقرار

   بلوارشهیدبهشتی–ساختمان شهیدبهشتی

   نام و نام خانوادگی

   مرتضی منصوری فر

   سمت

   رئیس اداره صنایع فلزی

   تحصیلات

   فوق لیسانس مکانیک

   شماره تماس

   08338239160

   آدرس پست الکترونیک

   محل استقرار

   بلوارشهیدبهشتی–ساختمان شهیدبهشتی

   نام و نام خانوادگی

   کیهان حیدریان

   سمت

   رئیس اداره اصناف و تشکل ها

   تحصیلات

   شماره تماس

   آدرس پست الکترونیک

   محل استقرار

   خیابان عشایر - ساختمان شهید باهنر

   نام و نام خانوادگی

   حسین حمیدی

   سمت

   رئیس اداره بازرگانی خارجی

   تحصیلات

   فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

   شماره تماس

   08338246402

   آدرس پست الکترونیک

   yahoo.com @ h.hamidi2051

   محل استقرار

   خیابان عشایر - ساختمان شهید باهنر

   نام و نام خانوادگی

   نیکزاد گرد

   سمت

   رئیس اداره منابع انسانی و پشتیبانی

   تحصیلات

   فوق لیسانس بازرگانی

   شماره تماس

   09188325714-08338244613

   آدرس پست الکترونیک

   Nikzadgord@gmail.com

   محل استقرار

   خیابان عشایر - ساختمان شهید باهنر

   نام و نام خانوادگی

   روجا احمدی

   سمت

   رئیس اداره فرش

   تحصیلات

   فوق لیسانس فرش

   شماره تماس

   08338243114 - 09187545400

   آدرس پست الکترونیک

   محل استقرار

   خیابان عشایر - ساختمان شهید باهنر

   نام و نام خانوادگی

   علی اسماعیلی

   سمت

   معاون بازرگانی و توسعه تجارت خارجی

   تحصیلات

   فوق لیسانس بازرگانی

   شماره تماس

   08338231618

   آدرس پست الکترونیک

   abas12446@yhaoo.com

   محل استقرار

   خیابان عشایر - ساختمان شهید باهنر

   نام و نام خانوادگی

   احسان باقرخانی

   سمت

   رئیس گروه نوسازی و تحول اداری

   تحصیلات

   فوق لیسانس مدیریت مالی

   شماره تماس

   08338250099

   آدرس پست الکترونیک

   e_bagher86@yahoo.com

   محل استقرار

   خیابان عشایر - ساختمان شهید باهنر

   نام و نام خانوادگی

   افشین احمدی

   سمت

   رئیس اداره امور مالی

   تحصیلات

   لیسانس حسابداری

   شماره تماس

   آدرس پست الکترونیک

   محل استقرار

   خیابان عشایر - ساختمان شهید باهنر

مجموع بازدیدها : 2,004,063
تعداد بازدید امروز : 506
آخرین به روزرسانی : 08:20  1398/01/06