جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان کرمانشاه

city
   
 
  • رویدادهای بخش تجارت

   رویدادهای بخش تجارت

    

   اخبارجدید

   مهلت ثبت نام الکترونیکی برای صادرکننده نمونه استان 

   براساس اعلام سازمان محترم توسعه تجارت ایران مهلت ثبت نام الکترونیکی درسامانه نمونش حداکثر 96/07/10 خواهدبود.

   قابل توجه کلیه صادرکنندگان محترم متقاضی

   شرکت درفرآیند انتخاب صارکننده نمونه استانی

   بدینوسیله به اطلاع کلیه صادرکنندگان محترم استان کرمانشاه می رساند جهت شرکت درفرآیند انتخاب صادرکننده نمونه استانی سال 1396 میبایست روال قانونی ثبت نام الکترونیکی درسامانه نمونش و تشکیل پرونده صادرکننده نمونه را طبق فرآیند اعلام شده در سایت سازمان توسعه تجارت ایران و همچنین درج شده درپورتال سازمان صنعت،معدن و تجارت استان کرمانشاه طی نمایند.

   بدیهی است انتخاب صادرکنندگان براساس دستورالعمل ابلاغی و صرفا" از طریق کمیته انتخاب صادرکننده نمونه استانی در محل سازمان صنعت،معدن و تجارت استان امکان پذیر بوده و هیچ مرجع، اتحادیه،انجمن، تعاونی،تشکل و حتی ارگان غیر مرتبط دراین زمینه تاثیر گذار نخواهدبود.بدیهی است مسئولیت  ارائه مدارک و مستندات به مرجعی غیر از سازمان صنعت-معدن و تجارت استان کرمانشاه-معاونت اموربازرگانی و توسعه تجارت -اداره بازرگانی خارجی ،صرفابرعهده صادرکننده بوده و این سازمان هیچگونه مسئولیتی را درقبال صادرکننده تقبل نمی نماید.

   اعزام هیات تجاری به بلاروس

   سرپرست محترم دفتر اروپا و آمریکا طی نامه شماره 31052/230/96مورخ 26/06/96 اعلام نمود:

   براساس جلسات برگزارشده ازسوی رایزن محترم بازرگانی ج.ا.ایران دربلاروس با مالک اصلی و مدیران فروشگاه زنجیره ای (کارونا)با مجموعه ای بیش از 35شعبه فروشگاهی درکشور بلاروس و حدود یک میلیارددلار گردش مالی سالانه ،مالک و مدیران فروشگاههای زنجیره ای مذکور  آمادگی خویش راجهت واردات انواع مواد غذایی فرآوری شده و کنسروی و همچنین انواع خشکبار،میوه و سبزیجات از کشورمان اعلام نموده اند.

   لذا علاقمندان میتوانند جهت بهره گیری از فرصت ایجادشده در هیات تجاری که ازتاریخ 18لغایت 21مهرماه توسط  اتاق تهران به کشور بلاروس اعزام خواهد شد مشارکت نمایند.

   تلفن تماس :02188721043

   majidi@tccicm.ir  آدرس ایمیل :

    

   برگزاری پاویون ج.ایران در نمایشگاه بین المللی بازرگانی عراق-بغداد

   مدیرکل محترم دفتر بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی طی نامه شماره 30908/240/96مورخ 26/06/96 اعلام نمود :با عنایت به برگزاری چهل و چهارمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی عراق-بغداد از تاریخ 29مهرماه لغایت 8آبان ماه سال جاری در محل نمایشگاه های بین المللی بغداد و باتوجه به برنامه مشارکت ج.ا.ایران درنمایشگاه وصدور مجوزایجاد پاویون کشورمان درنمایشگاه فوق توسط شرکت آوای موفق ایرانیان از طریق این سازمان ،بدینوسیله از کلیه ذینفعان مرتبط دعوت بعمل می آید تا درصورت تمایل به حضوردراین رویداد تجاری به سایت شرکت مذکور به آدرس :

   Iqexpo.ir

   مراجعه نمایند.

   اعزام هیات تجاری گردشگری به عمان

   مدیر کل محترم دفتر توسعه صادرات خدمات طی نامه شماره 31071 /450/96 مورخ 27/06/96 اعلام نمود : همزمان با برگزاری هفتمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی تجهیزات وخدمات پزشتکی عمان ،درنظراست هیات تجاری-بازاریابی و جذب سرمایه گذاری درزمینه گردشگری سلامت به کشورعمان اعزام گردند.

   لذا علاقمندان به حضوردراین رویداد تجاری میتوانندجهت کشب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای : 02127697777-09330095505 تماس حاصل نمایند.

   شرایط صدور المثنی برای کارت الکترونیکی مرزنشینان

   مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 146065/60مورخ 27/06/96 اعلام نمود :

   شرایط صدور المثنی برای کارت الکترونیکی مبادلات مرزی جهت اطلاع رسانی به ادارات صنعت،معدن و تجارت شهرستان های ذیربط بشرح ذیل میباشد:

   1-کارت المثنی برای هر مرزنشین فقط یک بار صادرمیشود (صدورالمثنی برای بار دوم امکان پذیر نیست.)

   2-درصورتیکه مرزنشین کارت خودراگم کرده باشد می بایست نسبت به تقاضای صدور کارت المثنی اقدام نماید و شرایطی مانند عدم تحویل کارت به مرزنشین ازسوی ادارات صنعت،معدن و تجارت ،دفاتر پیخوان و یاحتی پست، مشمول صدور کارت المثنی نمیشود.

   بدیهی است با استفاده از فرآیندهای رفع مشکل موجود درسامانه امکان صدور کارت در موارد مذکور و بدون محدودیت فوق برای مرزنشین فراهم می باشد.

   3-تاریخ انقضای کارت المثنی مانند کارت سابق است و درصورتی که درخواست المثنی پس از تاریخ انقضاء باشد کارت فرد با یکسال تاریخ اعتبار صادرخواهدشد.

   اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه ذرت بو داده یا پرک شده و طعم دارشده

   مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 144120/60مورخ 25/06/96 اعلام نمود :

   وزارت جهادکشاورزی شرایط قرنطینه ای واردات دانه ذرت بو داده یاپرک شده و طعم دار شده جهت مصارف خوراکی از کشوراسپانیارا بشرح ذیل اعلام نمود:

   واردات محصول مذکور نیازی به گواهی بهداشت گیاهی نداشته و صرفا" منوط به بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی (گمرک ترخیص کننده) میباشد.

   اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بادام زمینی با غلاف بوداده

   مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 144122/60مورخ 25/06/96 اعلام نمود :

   وزارت جهادکشاورزی شرایط قرنطینه ای واردات بادام زمینی باغلاف بوداده جهت مصارف خوراکی از کشورچین را بشرح ذیل اعلام نمود:

   واردات محصول درفهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای متوسط قرارداشته و منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای و نیز بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی (گمرک ترخیص کننده) میباشد..

    

   اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه گینوآ پرک شده

   مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 144815/60مورخ 26/06/96 اعلام نمود :

   وزارت جهادکشاورزی شرایط قرنطینه ای واردات دانه گینوآ پرک شده جهت مصارف خوراکی ازکلیه کشورها را بشرح ذیل اعلام نمود:

   واردات محصول مذکور نیازی به گواهی بهداشت گیاهی نداشته و صرفا" منوط به بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی (گمرک ترخیص کننده) میباشد.

    

   اعلام شرایط قرنطینه ای واردات چوب گرده بینه بدون پوست با تخته و چهار تراش توسکا  

   مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 144821/60مورخ 26/06/96 اعلام نمود :

   وزارت جهادکشاورزی شرایط قرنطینه ای واردات چوب گرده بینه بدون پوست با تخته و چهار تراش توسکا جهت مصارف صنعتی ازکشور گرجستان را بشرح ذیل اعلام نمود:

   واردات محصول مذکور درفهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای متوسط قرارداشته و منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای و نیز بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی (گمرک ترخیص کننده) میباشد..

   اعلام شرایط قرنطینه ای واردات پرک جو دوسر و پرک جو

   مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 144821/60مورخ 26/06/96 اعلام نمود :

   وزارت جهادکشاورزی شرایط قرنطینه ای واردات پرک جودوسر و پرک جو جهت مصارف خوراکی از کلیه کشورها  را بشرح ذیل اعلام نمود:

   واردات محصول مذکور نیازی به گواهی بهداشت گیاهی نداشته و صرفا" منوط به بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی (گمرک ترخیص کننده) میباشد.

   .

    

   فراخوان عمومی انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال1396

   به آگاهی کلیه بنگاههای صادراتی درسطح استان ها می رساند سازمان توسعه تجارت ایران طبق سنوات گذشته و درراستای تحقق اهداف صادراتی و ارج نهادن به تلاش قابل تقدیر فعالان  عرصه صادرات کالاها و خدمات غیر نفتی و براساس معیارها و شاخص های مقرر و مندرج در سایت www.tpo.irدرصدد شناسایی الگوهای موفق درعرصه صادرات و معرفی آنان به عنوان صادرکنندگان برگزیده استانی سال 96 طی بیست و یکمین سالروز ملی صادرات میباشد.

   لذا از کلیه صادرکنندگان محترم در سطح استانها که مایل به شرکت در این رقابت استانی میباشند درخواست میگردد به ترتیب و به شرح زیر اقدام نمایند :

   1-مراجعه به سایت اختصاصی سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس :www.tpo.irبخش فارسی قسمت صادرکنندگان نمونه (انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 96)

   2-مطالعه دقیق شرایط ، ضوابط و معیارها و تکمیل فرم مربوطه،براساس هریک از گروههای کالایی.

   3-ثبت نام الکترونیکی از طریق مراجعه به سایت نرم افزار نمونش به آدرس : http://nemoonesh.tpo.ir از روز دوشنبه مورخ 20/06/96 الی روز دوشنیه مورخ 10/07/96 .

   4-تحویل اصل مدارک و مستندات از روزچهارشنبه مورخ 22/06/96 حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 15/07/96 به دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال96 مستقر درسازمان های صنعت،معدن و تجارت استانها (معاونت توسعه تجارت خارجی/اموربازرگانی )

   *دبیرخانه کارگروه استانی ازپذیرش پرونده متقاضیان پس از تاریخ مقرر ویابه صورت ناقص همچنین پیش از انجام فعل ثبت نام الکترونیکی معذور می باشد.

   *متقاضیان شرکت درفرآیند فوق میبایست جهت کسب هرگونه اطلاعات مورد نیاز با سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مربوطه(معاونت توسعه تجارت خارجی/اموربازرگانی )تماس بگیرند.

   رفع ممنوعیت صادرات گوشت مرغ و تخم مرغ از ایران به عراق

   مدیر کل محترم دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 25491/440/96مورخ 23/05/96 اعلام نمود :

   وزارت امور خارجه با استناد بر نامه شماره 673755/220/1071مورخ 17/05/96کاردار محترم موقت ج.ا.ایران دربغداد صادرات گوشت مرغ از کشورایران به عراق را باتوجه به گزارش رسمی سازمان جهانی بهداشت دام مبنی بر امحاء کامل بیماری آنفلوانزای مرغی درایران وحذف نام کشورمان از لیست کشورهای ممنوعه خارجی،بلامانع اعلام نمود.

   ورود موقت شکر درقبال صادرات بلامانع اعلام شد

   براساس نامه وزیر محترم جهاد کشاورزی به شماره 12087/20مورخ 22/05/96 ورود موقت شکر(واردات در قبال صادرات) از نظر این وزارت بلا مانع بوده و مراتب قبلا" به گمرک ج.ا.ایران اعلام شده است.متقاضیان می توانندبا مراجعه مستقیم به گمرک ج.ا.ایران اقدام نمایند.همچنین تامین شکر مورد نیاز کارخانجات تصفیه بصورت کارمزدی به شرکت بازرگانی دولتی ایران ابلاغ گردیده است.

   نمایشگاه صنعت ساختمان

   BAtiMat

   براساس نامه شماره 26152/230/96مورخ 25/05/96 سازمان محترم توسعه تجارت ایران دفتر اروپا و آمریکا : طی مذاکرات انجام شده با مسوولان شرکت برگزار کننده نمایشگاه بتی مت در3حوزه ساختمان-انرژی و تجهیزات حمام و انجمن شرکت های کوچک و متوسط کشور فرانسه،  Reed Expositions شرکت

   از فعالین ج.ا.ایران درحوزه صنعت ساختمان ،جهت بازدید از نمایشگاه مذکور که درآبان ماه سالجاری درپاریس برگزار خواهدگردید ،دعوت بعمل آمده است .حضور تجارایرانی در نمایشگاه مذکور و ملاقات با همتایان فرانسوی میتواند فضای مناسبی جهت توسعه همکاریهای مشترک درحوزه خدمات فنی مهندسی و مصالح ساختمانی راجهت حضوردربازار کشور ثالث بویژه کشورهای فرانسوی زبان آفریقایی ایجاد نماید.

   تغییرزمان برگزاری پاویون تخصصی ج.ا.ایران همزمان با نمایشگاه بین المللی غذا و هتلداری دوحه-قطر

   معاون محترم توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 25903/400/96مورخ 24/05/96 اعلام نمود : برنامه برگزاری نمایشگاه اختصاصی کشاورزی و موادغذایی درقطربدلیل همزمانی با رویدادهای داخلی و خارجی مرتبط و عدم فرصت مناسب برای حضوربنگاههای توانمند تولیدی و صادراتی کشوربه زمان جدید از تاریخ 16لغایت 18آبانماه سالجاری درقالب پاویون تخصصی ج.ا.ایران همزمان با نمایشگاه بین المللی غذاو هتلداری دوحه- قطر موکول گردید.علاقمندان میتوانند جهت شرکت دراین رویداد تجاری با شماره تلفن های : 02142917200-09121324874 تماس حاصل نموده و یا درخواست خویش را به شماره دورنگار 02189783003 ارسال نمایند.

   نمایشگاه آرتی جیانا میلان

   براساس نامه شماره 22322/118مورخ 02/06/96 سازمان محترم صنعت،معدن و تجارت استان زنجان ،اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی زنجان در نظردارد باهدف تسهیل دسترسی به بازار اروپا ودرراستای فراهم نمودن زمینه عرضه مستقیم کالاهای ایرانی ،نسبت به برگزاری پاویون درنمایشگاه آرتی جیانا میلان که درتاریخ 2لغایت 10دسامبر 2017 مصادف با 11الی 19آذرماه سالجاری درحوزه پوشاک، صنایع دستی و محصولات غذایی به عنوان بزرگترین نمایشگاه فروش اروپا بابیش از 3میلیون نفربازدید کننده به مدت9روز برگزار خواهدشد، مشارکت نماید.علاقمندان به حضور دراین رویداد تجاری می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتربا شماره تلفن های

     9-02433463770

   مسئول روابط بین الملل اتاق بازرگانی زنجان تماس حاصل فرمایند.

   اعزام هیات تجاری-بازاریابی به کشور هنگ کنگ

         براساس نامه شماره 42081/96 مورخ 01/06/96 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران در نظر دارد در راستای توسعه صادرات غیرنفتی با هدف معرفی تجار و بازرگانان کشور در حوزه های صنعت ، معدن و تجارت، تبادل دانش در زمینه انتقال تکنولوژی ، بررسی بازار هدف و شناسایی سلیقه مصرف کنندگان ، با عنایت به مصوبات کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان ، با همکاری شرکت آریا گراپ پارت نسبت به اعزام هیات تجاری و بازاریابی به کشور هنگ کنگ و گوانجو همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی الکترونیک در مهر ماه سال جاری اقدام نماید.

   لذا علاقمندان به حضور دراین رویداد تجاری میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 83211347-021  و 09154777206   تماس حاصل فرمائید.

   شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روز آمد سازی شیوه های نظارت بربازار

   براساس نامه شماره 119359/60مورخ 27/05/96  وزیر محترم صنعت،معدن و تجارت : درراستای اجرای بند 23سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر برشفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روز آمد سازی شیوه های نظارت بربازار و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار،رعایت توامان حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و حذف واسطه های غیرضرور در زنجیره تامین و توزیع کالاباهدف کاهش قیمت مصرف کننده و حداکثرنمودن منافع مصرف کنندگان و تولید کنندگان دربازار رقابتی، همچنین اجرای ماده 5قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان،ماده6 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 15 قانون نظام صنفی و به جای الزام تولید کنندگان به درج قیمت مصرف کنندگان برروی کالا، طرح درج و یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی برای اجرای درخصوص کالاهای منتخب ذیل درسراسر کشور ابلاغ میگردد :

   الف-فهرست محصولات مشمول طرح :

   -محصولات صنایع بیسکویت،شیرینی،کیک و شکلات

   -انواع چیپس و اسنک

   -محصولات صنایع سلولزی بهداشتی

   ب-زمان شروع اجرای طرح :

   ازابتدای مهرماه سال 96

   ج-چگونگی اجرای طرح :

   دراین مرحله کلیه واحدهای تولیدی مشمول ،بدون در نظر الزام به درج قیمت مصرف کننده برروی کالاها موظفند با رعایت شرایط رقابتی، محصولات خودراقیمت گذاری و به بازار عرضه نمایند و کلیه واحدهای خرده فروشی نیز مکلفند مطابق قوانین موضوعه نسبت به اطلاع رسانی قیمت های این گروه از کالاها به وسیله درج ویا نصب برچسب قیمت برروی کالا، درمحل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و یا حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف اقدام ودرصورت تقاضای مصرف کننده ،فاکتور رسمی صادر نمایند.سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان باهمکاری سازمان های صنعت معدن و تجارت استان ها،مسئول نظارت برحسن اجرای این طرح خواهندبود.

   برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه سلامت و بهداشت بلاروس-مینسک

   سرپرست محترم دفتر اروپاوآمریکا سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 27737/230/96مورخ 05/06/96اعلام نمود : پاویون ج.ا.ایران دربیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی تخصصی سلامت و بهداشت بلاروس-مینسک در تاریخ 5لغایت7مهرماه سالجاری برگزاری خواهدشد.علاقمندان بحضوردراین رویدادتجاری میتوانند با شماره تلفن های :02189779789-02188921757-02188948199و09190024008تماس حاصل نمایند.

   ماده 34قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیری

   مدیرکل محترم امور مالیاتی استان کرمانشاه طی نامه شماره 13647/108/دمورخ 04/06/96 اعلام نمود :درجهت اجرای کامل مفاد ماده 34قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور،چنانچه تولید کنندگان وصادرکنندگان متقاضی استردادموقت مالیات و عوارض ارزش افزوده حاصل از اعتبارات خریدمواداولیه کالای صادراتی خودمی باشند،درهردوره 3ماهه مالیاتی قبل از ایام تسلیم اظهارنامه آن دوره تقاضای خودرا براساس دستورالعمل صادره سازمان امور مالیاتی کشوربه شماره 519/95/200مورخ 26/07/95 بصورت الکترونیکی درسامانه

   www.evat.ir

   از طریق منوی "ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده " ثبت نمایند تامعاونت مالیات برارزش افزوده این اداره کل با رعایت قانون و مقررات وطی مراحل مقتضی بتواند حداکثر ظرف مهلت مقرراز تاریخ درخواست الکترونیکی مودی، مبلغ قابل استرداد رابه مودیان محترم مسترد نماید.

   بررسی صحت گواهی مبداء کالاها

   سرپرست محترم دفتر اروپاو آمریکا سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 27735/230/96 مورخ 05/06/96 اعلام نمود : براساس اعلام سفارت محترم ج.ا.ایران در کی یف ،امکان بررسی صحت صدور گواهی مبداء کالاها به صورت آنلاین دروب سایت اتاق بازرگانی و صنایع اوکراین با لینک :

   http://verify.ucci.org.ua

   فراهم گردیده است.

   ابلاغ شاخص هاوضوابط بسته بندی میوه و تره بارصادراتی

   براساس نامه شماره 27154/400/96مورخ 01/06/96 معاونت محترم توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران شاخص های بسته بندی میوه و تره بار صادراتی باهمکاری اتحادیه ملی محصولات کشاورزی بشرح ذیل تهیه و جهت اجرابه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ گردید:

   1-بسته بندی سیب درختی :

   *درکارتن با شانه و ضربه گیردوردیف تا9کیلوگرم ،سه ردیف تا15کیلوگرم ،چهارردیف درجه یک تا 18کیلوگرم

   *درکارتن دربسته بندی3کیلوگرم (سیب درختی زیر120گرم درجه یک)

   2-بسته بندی انار :

   *کارتن یا سبدیک ردیفه با شانه یافوم یا دو ردیف تا10کیلوگرم

   3-بسته بندی کیوی :

   *درکارتن یا سبدیک ردیفه با شانه 3تا4کیلوگرم.

   *درسبدفله تا10کیلوگرم

   *درکارتن یا سبد 5/1تا2کیلوگرم بدون شانه

   4-بسته بندی لیموشیرین:

   *درکارتن وسبدیک یادوردیفه با شانه تا10کیلوگرم

   *درکارتن وسبد فله حداکثر 10کیلوگرم

   5-بسته بندی لیمو ترش:

   *درکارتن صادراتی تا15کیلوگرم.

   6-بسته بندی پرتقال :

   *درکارتن یا سبد صادراتی تا 8کیلوگرم.

   *درکارتن یا سبد صادراتی تا15کیلوگرم.

   7-بسته بندی زردآلو،گیلاس،هلو، شلیل، آلووسایر میوه های تازه هسته ای :

   *درکارتن یا سبد از500گرم تا6کیلوگرم.

   8-بسته بندی گل کلم، کلم، کاهو سالادی (آیس برگ)

   *کاهوی سالادی درسبدیا کارتن یک ردیفه تا8کیلوگرم.

   *انواع کلم یا گل کلم درسبد یا کارتن تا12کیلوگرم.

   *انواع کلم درکیسه توری تا15کیلوگرم.

   9-بسته بندی کاهو رسمی و کاهو چینی:

   *درسبد 12تا16کیلوگرم

   10-بسته بندی سیب زمینی و پیاز:

   *کارتن تا 15کیلوگرم

   *کیسه توری تا25کیلوگرم.

   11-بسته بندی هندوانه

   *کارتن یک ردیفه تا18کیلوگرم.

   *سبدیک ردیفه تا 18کیلوگرم.

   *باکس چوبی حداکثرتا1000کیلوگرم.

   *بصورت فله ای در کانتینر یخچالدار

   12-بسته بندی انواع خربزه :

   *کارتن یک ردیفه تا16 کیلوگرم.

   *سبدیک ردیفه تا16 کیلوگرم.

   13-بسته بندی انواع فلفل دلمه :

   *سبدیا کارتن یک یا دوردیفه حداکثر10کیلوگرم

   14-بسته بندی خیار،کدو،وبادمجان :

   *کارتن یا سبد تا15کیلوگرم

   15-بسته بندی گوجه فرنگی :

   *سبدیا کارتن تا10کیلوگرم.

   16-بسته بندی کرفس و تره فرنگی :

   *سبدیا کارتن تا12کیلوگرم

   17-بسته بندی سیر:

   *سبد،کارتن، جعبه چوبی یا کیسه توری تا 10کیلوگرم

   18-بسته بندی انگور:

   *درسبد یا کارتن حداکثرتا8کیلوگرم

   19-بسته بندی خرمالو:

   *سبد یا کارتن حداکثر تا5کیلوگرم.

   20-بسته بندی به و گلابی :

   *کارتن و سبد یک یا دوردیفه حداکثر تا10کیلوگرم.

   21-بسته بندی فلفل ریز و بامیه :

   *سبد یا کارتن حداکثر تا10کیلوگرم

   22-بسته بندی کلم بروکلی :

   *دریخدان تا8کیلوگرم خالص و11کیلوگرم ناخالص 

   قابل توجه صادرکنندگان کالا به عراق

   مدیرکل محترم دفتر بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 27821/240/96مورخ 06/06/96  اعلام نمود : با توجه به تصویب نامه اخیر هیئت محترم وزیران کشورجمهوری عراق به استحضار می رساند که کلیه صادرکنندگان به عراق می بایست بر روی هریک از کالاهای اهدائی و معاف از پرداخت عوارض، ضمن درج نام دریافت کننده کالا، جمله معاف ازپرداخت عوارض گمرکی و غیرقابل فروش بودن رابصورت کاملا واضح و مشخص بر روی کالا ثبت نمایند. 

   قابل توجه کلیه فعالان تجاری اقتصادی در گروههای محصولات غذایی و کشاورزی

   مدیر کل محترم دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی  سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 28362/440/96مورخ 08/06/96 اعلام نمود : با توجه به هماهنگی های نهائی بعمل آمده رویدادهای ذیل بمنظور حضور بنگاههای صادراتی فعال و معتبر ج.ا.ایران دربازارکشورقطر برنامه ریزی گردیده است:

   1)پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه صنایع غذایی و مصرفی قطر 4الی 7آبانماه 1396-مجری :شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران .

   2)پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه بین المللی غذا ومهمان نوازی قطر 16الی18آبان ماه 1396 مجری : شرکت نمایشگاهی اوژن

   تلفن تماس : 02142917200-09121324874-نمابر 02189783003 

   برگزاری بیست وششمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مسکو

   مدیر کل محترم دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 28220/440/96مورخ 07/06/96 اعلام نمود : با توجه به برگزاری بیست وششمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مسکو از تاریخ 20الی 23شهریور ماه سالجاری در کشور روسیه ، سازمان توسعه تجارت ایران باهمکاری گروه توسعه نمایشگاهی اوژن در نظر دارد نسبت به برگزاری پاویون ج.ا.ایران دراین نمایشگاه و اعزام یک هیات تجاری و بازاریابی همزمان با این رویداد اقدام نماید. علاقمندان به حضور دراین نمایشگاه یاهیات مذکور جهت ثبت نام در رویداد موصوف از طریق سایت :

   WWW.OJANGROUP.COM

   گروه توسعه نمایشگاهی اوژن و تلفن تماس 02142917200اقدام نمایند.

   برگزاری نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در کشورتونس

   براساس نامه شماره 39528/96مورخ 17/05/ 96 سازمان محترم صنعت،معدن و تجارت استان تهران ،درنظراست نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران طی آذرماه سال جاری در کشور تونس برگزارگردد.لذا علاقمندان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های : 02183211351-09127395081-09397091987تماس حاصل فرمایند.

   قابل توجه کلیه واحدهای تولیدی درحوزه صنعت ساختمان   

   مدیرعامل محترم شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان طی نامه شماره 2/153/29/1752مورخ 14/05/96 اعلام نمود :

   شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان باهدف تسهیل حضورتولید کنندگان و صادرکنندگان کشورمان دربازارهای جهانی و به تبع آن توسعه صادرات غیر نفتی وهمچنین فراهم نمودن بهترین شرایط جهت معرفی توانمندیهای کشوردرصنعت ساختمان،میزبان فعالان برتروصاحبان صنایع کشورمان دررویدادهای بین المللی زیرمیباشد:

   1-نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان هندبمبئی 23الی25شهریور 96

   2-نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان ایران-اصفهان 27الی30مهر96

   3-نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کنیا-نایروبی 10الی 12آبان 96

   4- نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اندونزی-جاکارتا 17الی19آبان 96

   5- نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان امارات دبی 5الی8آذر96

   6- نمایشگاه بین المللی صنعت سنگ چین شوینو 17الی20آبان96

   علاقمندان به شرکت در رویدادهای تجاری فوق میتوانن با شماره تلفن های :09129479561-03122612557-03122611614 تماس حاصل فرمایند.

   برپایی نمایشگاه خودرووقطعات یدکی

   براساس نامه شماره 1271/96مورخ 15/05/96 مدیرعامل محترم شرکت نمایشگاههای بین المللی کرمانشاه در نظراست نمایشگاه خودرو وقطعات یدکی از تاریخ 31/05/9 الی03/06/96 درمحل نمایشگاههای بین المللی کرمانشاه برگزار گردد.لذا علاقمندان میتوانند جهت مشارکت در این رویداد تجاری و همچنین بازدید به آدرس : بلوار شهید بهشتی-انتهای خیابان عمران مراجعه نمایند. 

   اعزام هیات تجاری و بازاریابی به کشور ایتالیا

   سازمان محترم صنعت، معدن و تجارت استان تهران طی نامه شماره 39154/96 مورخ 16/05/96 اعلام نمود : این سازمان در نظر دارد باهمکاری شرکت معین حساب ملک نسبت به اعزام هیات تجاری و بازاریابی به کشور ایتالیا همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی چرم،کفش و مد در مهرماه سال96 اقدام نماید.

   لذا علاقمندان به حضور دراین رویداد تجاری میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 0218321134702122369631و09353044530تماس حاصل نمایند. 

   قابل توجه کلیه تولید کنندگان مواد غذایی و محصولات کشاورزی

   رئیس محترم اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی کرمانشاه طی  نامه شماره 501/20/ص مورخ 17/05/96 اعلام نمود : تحولات اخیر در حوزه کشورهای خلیج فارس موجب ایجادبازار مناسبی درکشورقطر خصوصا" برای تولیدات غذایی و محصولات کشاورزی کشورمان گردیده است.

   براین اساس شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران وابسته به وزارت صنعت،معدن و تجارت درنظردارد درتاریخ 19لغایت 22شهریورماه 1396 نمایشگاهی باعنوان : نمایشگاه اختصاصی موادغذایی ج.ا.ایران را در دوحه-قطربرگزارنماید.

   علاقمندان به حضور و مشارکت دراین نمایشگاه میتوانند به سایت ذیل مراجعه نموده :

   www.iranfair.com

   ویا با شماره تلفن های : 02121913054-02122662835-02121912442-02122662698-02121914136ویا نمابر 02122662684 تماس حاصل فرمایند.

   آدرس پست الکترونیک :

   overaesa@yahoo.com

   overaesa@ iranfair.com

   اعزام هیات به نمایشگاه الکترونیک هنگ کنگ

    براساس نامه شماره 1661163/120مورخ 14/05/96 سازمان محترم صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی در نظراست هیات تجاری- بازاریابی ج.ا.ایران همزمان با بازدید از نمایشگاه بین المللی الکترونیک هنگ کنگ از تاریخ 21لغایت 27مر ماه سالجاری توسط شرکت سانیار صنعت طوس به هنگ کنگ اعزام گردد. تلفن های تماس جهت کسب اطلاعات و حضور دراین رویداد تجاری : 37622483-37664492-051

   نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران درایروان ارمنستان

   براساس نامه شرکت نمایشگاههای بین المللی درنظراست نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران درایروان ارمنستان از تاریخ 31شهریورلغایت 3مهرماه96  مصادف با22لغایت 25سپتامبرسال2017 میلادی سازماندهی و برگزارگردد.

   لذاعلاقمندان به حضور دراین رویدادتجاری و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های :22662685-21914146-021تماس حاصل نمایند. 

   اعلام ضوابط صادرات محصولات و گیاهان داروئی برای سال96

   مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 17095/210/96مورخ 07/04/96ضوابط صادرات محصولات و گیاهان داروئی برای سال 96 را با رعایت سایر مقررات و شرایط وبراساس اعلام دفتر محترم مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهادکشاورزی بشرح ذیل اعلام نمود :

   1-اقلام غیر مجاز (ممنوعه):

   گونه های ذیل جزوگونه های تهدیدشونده درحال انقراض و ذخائرژنتیکی کشورمحسوب گردیده و بهره برداری آنها مطلقا" ممنوع می باشد این اقلام عبارتنداز:ریزوم ثعلب،پیازوگل لاله سرنگون ،پیازگل نرگس،ریشه ختمی،ریشه کاسنی، ریشه ریواس وحشی،ریشه چوبک، ریشه روناس،پوست درخت محلب،سنبل الطیب، مهرخوش، چله داغی، سورنجان ،ریشه خاس و کوله خاس،ریشه زنبق وحشی، ریشه کوکب وحشی، ریشه شیرین بیا (برداشت ازمراتع)،انواع پیازها(بجزگونه های پیازداراقلام مجازمشروط)،قره قات،بیلهر،ریشه سریش،سرخدار،شمشاد،شقایق،انواع لاله ها، سوسن چهل چراغ، سنبل خوزستانی، همیشک، کلیه ریشه و پوست درختان و درختچه های جنگلی (به استثناء اقلام مجاز مشروط )وشاهدانه

   2-اقلام مجاز (مشروط):

   به غیرازاقلام ممنوعه بند1ویاصرفا" زراعی بند 3سایرگونه ها دراین طبقه قرارمی گیرندمهمترین اقلام مجاز مشروط عبارتنداز :

   کرفس وحشی (کلوس)، میوه زرشک وحشی (جنگلی)،ترنجبین،شیرخشت، فرنجمشک، مریم نخودی، پرسیاوشان، چماز، جفت، گزشهداد،بیدخشت،مستکی،زدو،انچوچک،گل نمدار،درمنه، علف گاوزبان، گل نرگس، برگ کنار،برگ مورد، زیره سیاه،میوه محلب، اشنیان(شقار)،گزخوانسار(گزانگبین)، پسته جنگلی، میوه ناخنک،آویشن،گزعلفی، گردووفندق جنگلی، آنغوزه تلخ وشیرین،ترکه ارغوان،باریجه، کتیراوشاء، انزروت، کاپاروس(لگجی)،میوه بادام جنگی(کوهی)،علف چای، عشقه، خزه، سرخس بال عقابی، مرزه خوزستانی(لرستانی)،گل گاوزبان، گل بومادران،گل بنفشه،مریم گلی،گل کاسنی، گل گندم، گل اروانه، میوه روناس،گلرنگ،تخم بزرگ(کتان)، تخم مرو، قدومه شیرازی، کشمش کولی، اسفرزه، بادیان،بادرنبویه، برگ بو، میوه بنه و بلوط، مازوج(گال بلوط)،پنیرک، بارهنگ،بابونه،شاتره،اسطوخدوس،برگ اکالیپتوس،شکر تیغال،سقز،کلیه بذورومیوه های درختان و درختچه های جنگلی ،اندام هوایی،ریواس،موسیر،برگ و سرشاخه کوله خاس،سقز،کنگر،انواع قارچ خوراکی(برداشت از مراتع)

   *صادرات اقلام مجاز مشروط مستلزم اخذمجوز ازسازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور(دفتر برنامه ریزی ،بودجه و هماهنگی طرحها) ووزارت جهادکشاورزی می باشد.

   *صادرات گلاب و اسا نس های گیاهی نیاز به مجوز سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشورندارد.

   *صادرات پودر وعصاره شیرین بیان بلامانع است ولی حمل و نقل ریشه شیرین بیان بایدباهماهنگی و مجوزاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان صورت گیرد.

   3-اقلام زراعی و گلخانه ای :

   بهره برداری و حمل و نقل و صادرات محصولات زراعی،گلخانه ای و باغی شامل انواع مرکبات،انواع میوه ها،انواع سبزی ها(جعفری-شنبلیله-تره-تره فرنگی-گشنیز-ریحان-شوید-زیره سبز-خرفه-ترب-ترب سیاه-ترخون-شاهی و..)انواع صیفی جات (هندوانه-خربزه-طالبی گرمک و..)انواع حبوبات،انواع غلات،انواع کدو،سیب زمینی،پیازخوراکی،گل مخملی،سیر،ذرت،کنجد،کتان،کنف،تنباکو،توتون،تمبرهندی،چای،چغندر،شکر،گل داوودی،زیره سبز،زعفران،انواع کلم،لادن،ماگنولیا،هویج،هویج فرنگی،خرما،پنبه،آفتاب گردان،سویا،کلزانیازبه اخذمجوزاز سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور وواحدهای تابعه ندارد.

   نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی

   مدیر کل محترم دفتر ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت،معدن و تجارت طی نامه شماره 97360/60مورخ 26/04/96 اعلام نمود :

   نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی از تاریخ 20الی23مهرماه سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب تهران برگزارمیگردد. باتوجه به اینکه این نمایشگاه با مشارکت نمایشگاه دوسلدرف آلمان به عنوان برگزارکننده بزرگترین نمایشگاه های چاپ و بسته بندی

   Drupe.interpack   

   برای اولین باردرتهران برگزارمی گردد.لذا حضور کلیه سازندگان ماشین آلات که درزمینه چاپ و بسته بندی (سازندگان ماشین آلات و قطعات و ملزومات) دراین نمایشگاه بصورت فعالانه حائزاهمیت میباشد.تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: 09018296238-05131519

   داخلی 5049

   ماده 13قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

   براساس نامه شماره 84176/60مورخ 10/04/96 مدیرکل محترم دفتر امور خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران :باعنایت به ابلاغ دستورالعمل های ثبت شناسنامه،اخذونصب شناسه کالا (موضوع ماده 13 قانون مبارزه باقاچاق کالا وارز) توسط مقام عالی وزارت، به منظورسهولت دسترسی کاربران و اطلاع رسانی عمومی ذینفعان لینک :

   www.mimt.gov.ir/shenase

   فعال گردیده است. 

   برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان،ساخت و سازوراه سازی

   مدیر کل محترم دفتر هماهنگی اموراقتصادی استانداری طی نامه شماره 18667مورخ 07/04/96 اعلام نمود :دهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان،ساخت و ساز و راه سازی ترکمنستان از تاریخ 2الی4شهریور 1396 درعشق آباد پایتخت ترکمنستان  توسط وزارت ساخت و ساز و اتاق بازرگانی ترکمنستان بعنوان متولی پروژه های ساخت و ساز این کشور برگزارخواهدشد.علاقمندان بحضوردراین رویداد تجاری میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های : 77426062-77470204تماس حاصل نمایند.  

   صدور گوهی عدم سوء پیشینه کیفری

   مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی ،نوسازی و تحول اداری استانداری کرمانشاه طی نامه شماره 19282/6/71مورخ 11/04/96 با استنادبر نامه دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان اعلام نمود: باتوجه به تقسیم کارانجام شده امرصدورگواهی عدم سوء پیشینه کیفری درمعاونت دادسرا مستقردر مجتمع قضایی شماره5واقع در خیابان گلسرخ روبروی اداره کل ثبت اسنادو املاک،طبقه سوم انجام میشود.لذابمنظورتسهیل و تسریع درانجام امورمربوطه کلیه ادارات و سازمان های تابعه درسطح استان درخواست های خودرا مستقیم باعنوان معاونت دادستان مستقردر مجتمع فوق ارسال نمایند. 

   راه اندازی مجدد بازارچه مرزی تیله کوه درسرپل ذهاب  

   هیئت محترم وزیران درجلسه مورخ 14/04/1396 به پیشنهاد شماره 132361/60مورخ 15/06/94 وزارت صنعت معدن و تجارت وبه استناد ماده 11 قانون مقررات صادرات وواردات مصوب 1372 ،وضعیت بازارچه های مشترک مرزی رااعلام که براساس تصمیمات متخذه بازارچه مرزی تیله کوه مجددا"درگروه بازارچه های مرزی ایجادی قرارگرفت.

   برگزاری پنجاه و نهمین نمایشگاه بین المللی سوریه

   براساس نامه شماره 311/10/ص مورخ 03/04/96 اتاق محترم بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی کرمانشاه ، پنجاه و نهمین نمایشگاه بین المللی سوریه از تاریخ 26مرداد لغایت 4شهریور ماه1396 از سوی اتحادیه صادرکنندگان و سازمان نمایشگاههای بین المللی جمهوری عربی سوریه درمرکز نمایشگاه بین المللی دمشق برگزارخواهدشد.

   علاقمندان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر:

    با سازمان نمایشگاههای بین المللی جمهوری عربی سوریه : 0093112266446-00963112266445

   فاکس : 00963112266442

       Maissa.peife@gmail.com ایمیل :       

   اتحادیه صادرکنندگان سوریه : تلفن : 00963112042و0096311371049

   تقویم نمایشگاهها و هیات های تجاری خارج از کشور سال96 شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان

   مدیرعامل محترم شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان طی نامه شماره 2/29/821مورخ 01/03/96اعلام نمود :این شرکت در نظردارد نسبت به برگزاری پاویون ملی ایران در رویدادهای بین المللی مختلف درسطح منطقه و سایر کشورهای جهان اقدام نماید.دراین راستا تقویم نمایشگاهها و هیات های تجاری خارج از کشور جهت اطلاع متقاضیان و علاقمندان بحضور در رویدادهای تجاری مذکور ارائه میگردد.

   علاقمندان میتوانند جهت کسب اطلاعات باشماره تلفن های : 03132611608-03132612557 تماس حاصل نمایند.

   تقویم نمایشگاهها و هیات های تجاری خارج از کشور سال1396

   شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان

   زمان برگزاری

   نام نمایشگاه

   ردیف

   موضوع نمایشگاه

   محل برگزاری

   8الی10خرداد

   کنیا-نایروبی

   اولین نمایشگاه بین المللی ساختمان،زیرساختهای حمل و نقل،خدمات رفاهی و امنیتی

   1

   صنعت ساختمان وسنگ

   23الی25شهریور

   هند-بمبئی

   پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع وابسته

   2

   10الی12آبان

   کنیا-نایروبی

   دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع وابسته

   3

   17الی19آبان

   اندونزی-جاکارتا

   سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع وابسته

   4

   17الی20آبان

   چین-شویتو

   هجدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ

   5

   5الی8آذر

   امارات-دبی

   سی و هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع وابسته

   6

   18الی20مرداد

   مالزی-کوالالامپور

   هجدهمین نمایشگاه بین المللی موادغذایی و نوشیدنی

   7

   صنعت غذایی

   16الی19شهریور

   ترکیه-استانبول

   بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و تکنولوژی های مرتبط

   8

   24-26مهر

   عمان-مسقط

   دوازدهمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی غذاو هتلداری

   9

   29دی الی 8بهمن

   آلمان-برلین

   هشتادوسومین نمایشگاه بین المللی هفته سبزبرلین(غذایی و کشاورزی)

   10

   17الی19مهر

   عمان-مسقط

   هفتمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی تجهیزات و خدمات پزشکی

   11

   صنعت پزشکی

   1الی3شهریور

   چین-شانگهای

   نهمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی تجهیزات پتروشیمی، نفت و گاز

   12

   صنعت نفت، گاز،پتروشیمی و پلاستیک

   11الی13آبان

   ترکمنستان-عشق آباد

   بیست ودومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنایع پلاستیک

   13

   18الی23بهمن

   گاندی ناگر

   دهمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنایع پلاستیک

   14

   6الی8فروردین 97

   مسقط-عمان

   یازدهمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی نفت و گاز

   15

    

   عوارض برصادرات پوست خام،سالامبورووت بلوی بزی و گوسفندی وبرخی کالاهای کشاورزی

   مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 17091/210/96مورخ 07/04/96 اعلام نمود:

   براساس مصوبه شماره 1232522مورخ 31/03/96شورای محترم اقتصاد عوارض صادرات پوست خام-سالامبورو وت بلوی بزی و گوسفندی و برخی از کالاهای کشاورزی بشرح ذیل اعلام گردید :

   جدول شماره 1-اصلاح مصوبه شماره 89843مورخ29/07/93

    

   نرخ مصوب

   نام کالا(کلیه سرفصل های تعرفه ای)

   ردیف

   20%

   پوست خام گوسفندی

   1

   20%

   پوست خام بزی

   2

   10%

   سالامبور گوسفندی

   3

   10%

   سالامبوربزی

   4

   5%

   وت بلو گوسفندی

   5

   5%

   وت بلوی بزی

   6

   جدول شماره2- عوارض صادراتی کالاهای منتخب

   نرخ مصوب(کیلوریال)

   شرح کالا

   ردیف

   1500

   ذرت دامی،نورگوم دانه

   1

   2100

   گندم دامی،کاه و پوست غلات

   2

   صفر

   یونجه و محصولات علوفه ای

   3

   3000

   سبوس وآخال از ذرت و گندم و سایر غلات

   4

   1500

   آخال و کنجاله سویا و انواع تفاله و کنجاله

   5

   صفر

   گندم سیاه،ارزن و سایرغلات

   6

    

   برگزاری نمایشگاه ولگاگرادروسیه

   براساس نامه شماره 15745/701مورخ 24/03/96 سازمان محترم صنعت،معدن و تجارت استان مازندران در نظراست نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در شهر ولگاگراد روسیه از تاریخ                      27لغایت 30مردادماه سالجاری در محل نمایشگاههای بین المللی ولگاگراد روسیه در گروه کالایی محصولات کشاورزی-مصالح ساختمانی ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی شیلات و صنایع وابسته محصولات شوینده و مواد بهداشتی-آرایشی قطعات خودرو-صنایع دستی و گردشگری   و خدمات فنی و مهندسی مبلمان چوبی و..توسط اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی مازندران برگزار گردد.علاقمندان میتوانند جهت ثبت نام و همچنین کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن :  01133353399-7-01133353391 -01133355066 

   واردات کشنده- خودرو-تیوب-لاستیک و تیوب دوچرخه

   مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه های شماره 12502/210/96مورخ 13/03/96-12513/210/96مورخ 13/03/96 واردات اقلام مشروحه ذیل را با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع اعلام نمود :

   شرح کالا

   مشخصات نمایندگی رسمی

   مرکزاصناف و بازرگانان

   کشور

   نام کمپانی مادر

   نشان تجاری

   نام محصول

   شناسه ملی

   /شماره کارت بازرگانی

   مدیر

   عامل

   نام

   شرکت

   تاریخ انقضاء

   تاریخ صدور

   شماره

   مرجع

   چین-ویتنام-تایوان-(نامه شماره 51089/60)

   KENDARUBBERLND.CO.LTD

   KENDA

   لاستیک و تیوب دوچرخه طبق سایزهای مندرج در نامه

   10101099944

   محمودغلامی

   سامان موتور

   11/10/97

   08/03/96

   9006325194

    

   گواهی فعالیت مرکز اصناف

   شناسه ملی

   /شماره کارت بازرگانی

   مدیرعامل

   نام نمایندگی

    

    

   مشخصات متقاضی

   تاریخ انقضاء

   تاریخ

   شماره مرجع

   09/06/96

   20/06/95

   9006286457

   10100370594

   فریدون حمیدی

   زامیاد

    

   نوع مدل موتور-حجم موتور

   نوع خودرو

   نام تجاری

   گروه خودرو

   نام شرکت خارجی

    

   مشخصات فنی

   F3BE368IB

   AS440s50T

   4*2(A/T)

   IVECO

   کشنده NC

   IVECO

    

   اعزام هیات به نمایشگاه مواد غذایی هنگ کنگ

    براساس نامه شماره 1648584/120مورخ 17/03/96 سازمان محترم صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی در نظراست هیات تجاری- بازاریابی ج.ا.ایران همزمان با بازدید از نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی ،چای و گیاهان داروئی هنگ کنگ از تاریخ 26لغایت 30مرداد ماه سالجاری توسط شرکت سانیار صنعت طوس به هنگ کنگ اعزام گردد. تلفن های تماس جهت کسب اطلاعات و حضور دراین رویداد تجاری : 37622483-37664492-051 

   واردات دانه پوست کنده و خشک شده گینوا

   مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 13446/210/96 مورخ 20/03/96 و براساس مستندات واصله از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام نمود : واردات دانه پوست کنده و خشک شده گینوا جهت مصارف خوراکی درفهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای کم قرارداشته و منوط به ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی معتبر از کشور مبداء و نیز بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی (گمرک ترخیص کننده ) میباشد.

    

   قابل توجه اتحادیه ها ، انجمن ها، تجاروصادرکنندگان

   رایزن محترم بازرگانی ج.ا.ایران در افغانستان طی نامه شماره 13029/311/96مورخ 17/03/96 فهرست اقلام وارداتی کشور افغانستان درسال 1395 و حجم صادرات کشور مان به همراه مقایسه سهم بازار رقبا را بشرح ذیل اعلام نمود :

   1-دارو: با توجه به اینکه اندازه بازارداروی افغانستان حدود500میلیون دلار برآوردشده است شرکت های داروئی کشورمان سهم مناسبی دراین زمینه ندارند.ازعمده دلایل آن میتوان به : عدم بررسی مناسب بازار و رصدقیمت ها-تبلیغات ناکافی و عدم تعامل مناسب با پزشک (بعنوان فاکتور موثر در نسخه نمودن و پیشنهاد برندداروئی )-عدم برندسازی برای اقلام داروئی (شرکت های مختلف از کشورهای پاکستان،هندو امارات نسبت به تثبیت نام خود و ناگذاری اختصاصی توجه ویژه دارند.)

   2-تجهیزات پزشکی :تجهیزات پزشکی نیز از دیگر موارد قابل ذکراست که لازم است تولید کنندگان ایرانی برنامه ریزی موثرتری درتعامل بافعالان ذیربط دراین بازار داشته و بتوانند سهم بازار مناسبی را عاید کشور سازند.

   3-حوزه کشاورزی:ازآنجاکه کشاورزی نقش عمده ای دراقتصاد افغانستان داشته و توسعه آن می تواند به اقتصاد این کشورنیز کمک شایانی نماید لذا حضور شرکت های تولیدکننده کشورمان برای ارایه این قبیل محصولات و خدمات ذیربط میتواند سهم بازار کشورمان را افزایش دهد. حوزه نگهداری ،بسته بندی و عرضه محصولات کشاورزی و غذایی وآبزی پروری نیز از اقبال خوبی برخورداراست.

   4-از دیگربخش هامیتوان به انواع لاستیک و تیوب،روغن موتور و باطری خودرو و.. نیز اشاره نمود.

   5-درحوزه اقلام وارداتی محصولات کشاورزی و غذایی به کشور افغانستان نیز طی سال گذشته میتوان به : جوجه، گوشت مرغ،شیر خشک، شیر،کره،تخم مرغ،گندم و آرد، انواع چای و روغن نباتی اشاره نمود.

   قوانین و مقررات ،لینک مناقصات و اهم اخبار در سایت رایزنی به آدرس :

   Afghanistan.ir

    قابل مشاهده است .هم چنین حسب تفاهم به عمل آمده لینک یلوپیج افغانستان (شامل اطلاعات شرکت های افغانی) نیز درسایت رایزنی در دسترس علاقمندان میباشد.

   اعزام هیاتی بلندپایه به کشورعراق شهرهای بغداد،بابل و کربلا

   با هماهنگی اتاق مشترک ایران و عراق هیات بازرگانی بلندپایه ای به سرپرستی جناب آقای مهندس شافعی ،ریاست محترم اتاق ایران درنیمه دوم تیرماه 1396 عازم کشورعراق (شهرهای بغداد،بابل و کربلا خواهدشد.همزمان با اعزام هیات همایش و نمایشگاهی باعنوان بررسی فرصتهای تجاری ج.ا.ایران و عراق باهدف تامین اقلام مورد نیاز آن کشور درشهر کربلا برگزار میگردد.

   لذا علاقمندان بحضور و مشارکت دردو رویداد تجاری میتوانندجهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین ثبت نام به آدرس : کرمانشاه- بلوارشهیدبهشتی-شماره 535 کدپستی 6715664551مراجعه و یا با شماره تلفن : 08338228131-08338228141-08338228151تماس حاصل فرمایند.

    

   برگزاری نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران درشهرآلماتی کشورقزاقستان

   براساس مجوز شماره 1628226/120مورخ 09/12/95 صادره از سوی سازمان محترم صنعت،معدن و تجارت استان خراسان رضوی در نظراست نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در آلماتی قزاقستان  از تاریخ 13لغایت16 مهرماه 1396 برگزار گردد.

   مجری نمایشگاه : شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

   جهت کسب اطلاعات تکمیلی :

   www.epma.ir

    

   نشست 4جانبه همکاری ریلی راه آهن کشورهای ج.ا.ایران ترکمنستان قزاقستان چین

   رایزن محترم بازرگانی ج.ا.ایران در ترکمنستان  طی نامه شماره 10780/311/96مورخ 04/03/96 اعلام نمود : روز شنبه مورخ 16اردیبهشت 1396 نشست 4جانبه نمایندگان راه آهن ج.ا.ایران چین-قزاقستان ترکمنستان بمنظور توسعه همکاریهای ریلی در مسیر چین- تهران و برعکس در محل وزارت راه آهن ترکمنستان درعشق آباد برگزار گردید.

   نتایج و دستاوردها :

   *پیشنهادایران مبنی بر تشکیل دبیرخانه مورد موافقت قرا گرفت و قزاقستان به عنوان مسئول هماهنگی معرفی شد.

   *توافق (صورتجلسه ) 4جانبه ای امضا گردید و مقررگردید طرف ترکمنی نیزپس ازبررسی و هماهنگی داخلی قیمت کارشناسی حمل بار درداخل محدوده کشور را به سه کشور دیگر اعلام نماید.

   *مقررگردید تصمیم گیری نهایی نیز درنشست دو روزه ای که در دوسطح کارشناسی و مدیریتی درآلماتی قزاقستان تاپایان ماه می 32017 برگزارخواهدشد،اتخاذ گردد.

   قزاقستان از تداوم فعالیت این خط آهن به دلیل پیمایش 4000کیلومتری استقبال خوبی داشته از طرفی چین نیز بعنوان صادرکننده ای قوی از ترانزیت ریلی نیز استقبال مینماید.

   اعزام هیات تجاری به کشورعمان

   مدیرکل محترم دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 2362/440/96مورخ 26/01/96اعلام نمود :

   نظربه برگزاری نمایشگاه بین المللی محصولات کشاورزی،آبزیان وصنایع وابسته از تاریخ 25لغایت 28اردیبهشت ماه درکشورعمان ،مقرراست هیات تجاری وبازاریابی به سرپرستی این سازمان در گروههای کالایی خشکبار، گیاهان داروئی، میوه ،تربار وصیفی جات ،آبزیان،ماشین آلات وابسته کشاورزی و دام و طیور به آن کشور اعزام گردد.

   لذا علاقمندان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفنهای :

    02181020 ویا نمابر  02188327894

   تماس حاصل نمایند.

   واردات قراضه های آهنی و ضایعات فلزی از کشورعراق وافغانستان ممنوع شد

   مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 4116/210/96مورخ 03/02/96 واردات قراضه های آهنی وضایعات فلزی از کشور عراق و افغانستان را بدلیل آلودگی های اینگونه قراضه فلزات به موادشیمیایی و تشعشعات هسته ای خطرناک ،همچنین وجود مواد منفجره عمل نکرده ممنوع اعلام نمود.

   معافیت مالیاتی مرتبط با شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه

   1-واحدهای تولیدی مستقردر شهرکهای صنعتی کرمانشاه 7سال و چنانچه شهرک صنعتی دردهستانهای درود فرامان،پشت دربند،میان دربند و قره سو یا بخشهای فیروزآباد،کوزران و دهستانهای این بخشها واقع باشد 13سال.

   2-واحدهای تولیدی مستقردرشهرک صنعتی کنگاور 7سال و چنانچه شهرک صنعتی در دهستان خزل غربی و قزوینه باشد 13سال

   3-واحدهای تولیدی مستقردرشهرک صحنه 7سال و چنانچه شهرک صنعتی در دهستان حرباشد13سال .

   4-واحدهای تولیدی مستقردرشهرک صنعتی هرسین 7سال و چنانچه در دهستان چشمه کبودویا بخش بیستون و دهستانهای آن باشد 13سال .

   5-واحدهای تولیدی مستقردرشهرک صنعتی اسلام آباد غرب 7سال و چنانچه شهرک صنعتی در دهستان منصوری و حومه شمالی باشد13سال.

   6-واحدهای تولیدی مستقردر شهرک صنعتی سنقر7سالو چنانچه شهرک صنعتی دربخش کلیایی و دهستانهای آن باشد یا دهستانهای باوله و گاورودبخش مرکزی باشد13سال

   7-واحدهای تولیدی مستقردرشهرکهای صنعتی پاوه،ثلاث باباجانی، جوانرود،دالاهو،روانسر،سرپل ذهاب،قصرشیرین،گیلانغرب و کلیه بخشها و دهستانهای آنها باشد13سال  

   فرصت برای توسعه صادرات تره بار ایران به عمان

   مدیر کل محترم دفتر هماهنگی صادرات کشاورزی و صنایع تبدیلی طی نامه شماره 6406/440/96مورخ 16/02/96 اعلام نمود : براساس گزارش واصله از رایزن محترم بازرگانی کشورمان درعمان براساس تصمیم متخذه وزارت بهداشت سلطنت عمان از تاریخ 25/02/96واردات سیب از لبنان خربزه ،هویج،تره بار از عمان فلفل ازمصر-کدو،فلفل،کلم،بادمجان،باقلا،کاهو از اردن بدلیل وجود بیش از حد سموم دفع آفات نباتی ممنوع میباشد.بنظرمیرسد میوه و تره بار ایرانی میتواند جایگزین مناسبی برای محصولات فوق الذکر دربازارمصرفی سلطنت عمان قلمدادگردد.

   لزوم اطلاع رسانی بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ملاک محاسبه قرارگرفتن اظهارنامه بجای برگ تشخیص مالیاتی

   مدیر کل محترم دفتر امور اقتصادی وسیاستهای تجارت وزارت صنعت،معدن و تجارت طی نامه شماره 44638/60مورخ 16/02/96 اعلام نمود :

   با عنایت بر پیگیری های بعمل آمده از سازمان امور مالیاتی درخصوص اجرای مفاد تصویب نامه ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی درجهت مرتفع نمودن مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط براساس بخشنامه شماره 15/96/230مورخ 09/02/96 سازمان امور مالیاتی کشور دراجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده 29آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، ترتیبی اتخاذ نماید که مامورین مالیاتی ذیربط با ملحوظ نظرقراردادن اظهارنامه ها و صورت های مالی تسلیمی واحدهای موصوف وبا اولویت قطعی نمودن مالیات براساس اظهارنامه تسلیمی،ضمن خودداری ازصدوربرگ تشخیص مالیاتی ، برگ مالیات قطعی عملکردسال94آنان را صادر و ابلاغ نمایند.درصورتی که امکان صدوربرگ قطعی بشرح فوق میسر نباشد،مالیات عملکرد سال مزبور با رعایت مقررات تبصره 2ماده97قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380صرفا" از طریق رسیدگی به دفاتر ،اسناد و مدارک آنان تعیین شود.

    

   بلامانع بودن صادرات بذرگشنیز

   مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 6227/210/96مورخ 13/02/96 اعلام نمود : براساس نامه دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهادکشاورزی صادرات بذرگشنیز با رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای بلامانع اعلام گردید.

   چک لیست مدارک جهت پرداخت تسهیلات پشتیبان مشاغل خانگی

   درراستای اجرای بند4 مصوبات صورتجلسه کارشناسی ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مورخ 28/01/96 مبنی بر تکمیل و تائید مدارک متقاضیان دریافت تسهیلات پشتیبان توسط دستگاههای اجرایی،بمنظور وحدت حفظ وحدت رویه درارائه مدارک چک لیستی بشرح ذیل توسط دبیرخانه اشتغال (اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان)تهیه و دراختیاردستگاههای ذیربط قرارگرفت

    

   مدارک فردپشتیبان :

   1-معرفی نامه دستگاه اجرایی باذکرمشخصات افرادپشتیبان و تحت پوشش

   2-تصویرمجوزمشاغل خانگی پشتیبان

   3-تصویرکلیه صفحات شناسنامه

   4-تصویرکارت ملی

   5-پرینت کدرهگیری ثبت نام بعنوان پشتیبان درسامانه مشاغل خانگی

   6-فرم تکمیل شده مربوط به پشتیبان بصورت خوانا وبدون عیب و نقص

   مدارک افراد تحت پوشش(به تعداد نفرات):

   1-تصویرکلیه صفحات شناسنامه

   2-تصویرکارت ملی

   3-تصویرمدارک مهارت شغلی(درغیراینصورت تائیدیه دستگاه اجرایی مبنی بر داشتن مهارت شغلی)

   4-پرینت کدرهگیری ثبت نام بعنوان تحت پوشش درسامانه مشاغل خانگی

   5-فرم تکمیل شده مربوط به تحت پوشش بصورت خوانا وبدون عیب و نقص

   6-فرم قراردادامضاء بین پشتیبان و تحت پوشش به ازای هرنفر تحت پوشش یک نسخه

   نکات قابل توجه :

   *کلیه مدارک مندرج درپرونده براساس چک لیست میبایست ممهوربه مهر دستگاه اجرایی باشد.

   *مدارک فوق بترتیب چک لیست درپرونده بایگانی گردد 

   برخی تسهیلات صدور روادید برای گردشگران و تجار ایرانی برای سفربه کشورقرقیزستان

   مدیر کل محترم اروپا،آمریکا و کشورهای مشترک المنافع  سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 2408/230/96مورخ 26/01/96 اعلام نمود : براساس مصوبه شماره 158 کابینه شورای وزیران جمهوری قرقیزستان مورخ 25اسفند 1395 درخصوص اضافه کردن کشور جمهوری اسلامی ایران درفهرست کشورهای خارجی که رویه ساده تر صدور روادید شامل آنهامیباشد اظهارداشتند:

   1-مصوبه یادشده از تاریخ 13فروردین ماه 1396 اعمال و اجرایی گردیده است.

   2-ازتاریخ فوق الذکر صدور روادید بازرگانی و توریستی به روال سادتر انجام میپذیرد.

   3-اصطلاح روال ساده تر به آن مفهوم میباشد که صدور روادید توریستی و بازرگانی جمهوری قرقیزستان برای اتباع ج.ا.ایران از این پس بدون دعوتنامه و براساس مراجعه شخص متقاضی صورت میپذیرد.

   4-مدارک لازم جهت صدورویزابشرح ذیل میباشد:

   الف)درخواست شخص متقاضی مبنی بر صدور روادید توریستی و یابازرگانی ج.قرقیزستان به همراه قبض پرداخت عوارض کنسولی

   ب)صدور روادیدبصورت فوری(3روزکاری)وبصورت عادی(5روزکاری) میباشد.

   ج)ویزای توریستی 15روزه و یکماهه وویزای بازرگانی یکماهه صادرمیگردد.

   5- طبق دستورالعمل جدید برای صدور روادید جمهوری قرقیزستان که از تاریخ 16فروردین ماه 1396 قابل اجرامیباشد،فرم واستیکر جدید طراحی گردیده است. وزارت امورخارجه جمهوری قرقیزستان دراسرع وقت استیکرهاوفرم های جدیدرا برای نمایندگی های خوددرکشورهای خارجی ارسال خواهدکرد. ولی قبل از دریافت آن از استیکرهای سابق استفاده بعمل میاید. 

   برگزاری اجلاس مشترک تجاری اتحادیه اوراسیا و ارمنستان

   مدیر کل محترم اروپا،آمریکا و کشورهای مشترک المنافع طی نامه شماره 8287/230/96مورخ 24/02/96 اعلام نمود : در نظراست اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری ارمنستان با همکاری اتاق بازرگانی روسیه ،بلاروس ، اتاق ملی فعالان اقتصادی جمهوری قزاقستان اجلاس مشترک تجاری اتحادیه اوراسیا و ارمنستان را در شهر زاقگادزور از تاریخ 26لغایت 29مه برابربا 5لغایت 8خرداد ماه سال96 برگزار نماید.محور اصلی اجلاس  ظرفیت صادرات اتحادیه اقتصادی اوراسیا میباشد.

   برگزاری نمایشگاه صنایع غذایی و کشاورزی بلاروس

    مدیر کل محترم دفتر امور ترویج تجارت سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 7419مورخ 320/96مورخ 20/02/960اعلام نمود : با عنایت بر توانمندیهای کشورمان درحوزه صنعت غذا و محصولات کشاورزی در نظراست پاویون رسمی کشورمان با حضور شرکتهای مطرح در این حوزه در نمایشگاه صنایع غذایی و کشاورزی بلاروس برپا شود . لذا علاقمندان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 021912705تماس حاصل فرمایند.

   بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز باکو

   مدیرکل محترم دفتر امور ترویج تجارت سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 6170/320/96 مورخ 13/02/96 اعلام نمود : سازمان توسعه تجارت ایران در نظردارد نسبت به اعزام هیات تجاری-بازاریابی به کشور آذربایجان همزمان با بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز باکو از تاریخ 10الی13 خردادماه سالجاری اقدام نماید.علاقمندان میتوانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شماره تلفن :02144415181 جناب آقای محبی تماس حاصل نمایند.

   لغو ممنوعیت واردات مرغ و محصولات وابسه از ایران به عراق

   مدیر کل محترم دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی  سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 8647/440/96مورخ 26/02/96 اعلام نمود :براساس نامه شماره 6931/311/96 مورخ 18/02/96رایزن محترم بازرگانی ج.ا.ایران درکشورعراق باتوجه به ارسال  گزارش مهاربیماری آنفولانزای مرغی درایران که تاریخ 01/05/2017 درسایت oie منتشر گردید     از مدیرکل دامپزشکی عراق درخواست شد تا نسبت به لغوممنوعیت واردات مرغ و محصولات وابسته از ایران به عراق اقدام نماید. 

   شرایط واردات بذورمورینگا،کلم،اسطوخودوس،آویشن باغی، بادرنجبویه ودانه باقلا

   مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 78548/210/95مورخ 05/01/1396اعلام نمود : وزارت جهادکشاورزی باعنایت بر درخواستهای واصله برای واردات : بذرمورینگا جهت کاشت بذرکلم جهت کاشت ازکشورگلستان-بذراسطوخودوس جهت کاشت ازکشورکانادا-بذرآویشن باغی جهت کاشت ازکشورکانادا-بذربادرنجبویه جهت کاشت ازکشورکانادا- دانه باقلا جهت مصارف خوراکی ازکشورلبنان وباتوجه به بررسی و تحلیل خطر انجام شده واردات محصولات فوق از کشورهای مذکور را در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای متوسط قرارداده و انجام آن را منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای اعلامی درسایت سازمان حفظ نباتات کشور ونیزبازدید وبررسی های کارشناسان قرنطینه درمرز ورودی و گمرک ترخیص کننده دانست.
   شعبه بانک ملی درمرزسومار مورد بهره برداری قرارگرفت
   براساس نامه شماره 64/5700/96/ص مورخ 14/01/1396 اداره امور شعب بانک ملی استان کرمانشاه شعبه بانک ملی در مرز سومار موردبهره برداری قرارگرفت.
    
   اطلاع رسانی نمایشگاههای بین المللی تخصصی در بلاروس وگرجستان (تفلیس)
    
    
   مدیر کل محترم اروپا،آمریکا و کشورهای مشترک المنافع سازمان توسعه تجارت ایران براساس نامه وزارت امور خارجه طی نامه شماره 78150/230/95مورخ 25/12/95 فهرست مهمترین نمایشگاههای تخصصی بین المللی کشورهای بلاروس و گرجستان را در سال 2017 بشرح ذیل اعلام
    
   نمود :
   مهمترین نمایشگاههای تخصصی کشور بلاروس
    
   -نمایشگاه هفته ساخت وساز بلاروس 28تا31مارس 2017 (صنایع ساختمانی و ماشین آلات وابسته)
    
   -نمایشگاه بل تکس لگ پروم 29تا31 مارس2017 (نساجی،پوشاک،کیف و کفش،چرم و ماشین آلات وابسته )
    
   -نمایشگاه فروم صنعتی بلاروس 23لغایت 26می 2017 (ماشین سازی،ابزاروتجهیزات صنعتی، نوآوری درمواد و تکنولوژی و صنایع پلاستیک)
    
   -نمایشگاه بین المللی بل اگرو 6لغایت10ژوئن 2017 (محصولات کشاورزی،دامی،شیلاتی،صنایع غذایی،ماشین آلات و صنایع وابسته)
    
   -نمایشگاه بودپراگرس 5لغایت 8سپتامبر2017 (صنایع ساختمانی،معماری،دکوراسیون و ماشین آلات وابسته)
    
   -نمایشگاه پزشکی و سلامت 26لغایت 28سپتامبر2017(دارو،تجهیزات پزشکی وآزمایشگاهی)
    
   -نمایشگاه صنایع چوب 24لغایت 27سپتامبر 2017 (تجهیزات و تکنولوژی صنایع چوب و ماشین آلات وابسته)
    
   -نمایشگاه تیبو18لغایت 21آپریل 2017 (فن آوری اطلاعات و ارتباطات ،فناوری اطلاعات دربانکداری،مخابرات،تجهیزات و تکنولوژی های وابسته)
    
   -نمایشگاه پروداکسپو14لغا

    
   یت 17نوامبر 2017 (موادغذایی،صنایع غذایی و تجهیزات وابسته)
    
   علاقمندان میتوانند درصورت تمایل به حضور درهریک از نمایشگاههای اعلام شدم ضمن هماهنگیهای لازم با نمایندگیهای وزارت امورخارجه در استانها اطلاعات تکمیلی را از وبسایت ذیل کسب نمایند :
    
    
   مهمترین نمایشگاههای تخصصی کشور  گرجستان(تفلیس)
    
   نمایشگاه بین المللی گردشگری قفقاز27الی29آوریل
    
   نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز قفقاز16الی19می
    
   نمایشگاه بین المللی اکواترم-سیستم گرمایی، آب رسانی،تجهیزات استخر، تهویه و.. 12الی13اکتبر
    
   نمایشگاه بین المللی تجهیزات بهداشتی، دندانپزشکی، زیبایی 26الی28 اکتبر
    

    

   نمایشگاه بین المللی کشاورزی،موادغذایی،نوشیدنی،بسته بندی و تجهیزات پردازش 20الی22نوامبر

    
   رعایت ضوابط قرنطینه گیاهی در کلیه مبادی ورودی کشور
   براساس نامه شماره 5534/501/95مورخ 22/12/95 وزارت محترم جهاد کشاورزی ، باعنایت به ماده 11قانون حفظ نباتات وماده7قانون عهدنامه بین المللی حفظ نباتات ورود هرگونه گیاه وقسمتهای گیاهی به قلمرو کشورمنوط به رعایت ضوابط قرنطینه وبهداشت گیاهی میباشد . دراین راستا منطبق با تبصره ذیل ماده8 قانون ساماندهی مبادلات مرزی، در ورود محصولات کشاورزی از مبادی بازارچه های مرزی، مرزنشینی و ملوانی نیز رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای الزامی میباشد.لذا کلیه محصولات کشاورزی وارداتی در تمامی مبادی ورودی کشور بایستی توسط بازرسین قرنطینه گیاهی مستقر در گمرکات مورد بازدید و بررسی قرار گرفته و درصورت کامل بودن اسنادبهداشتی مربوطه منطبق با شرایط قرنطینه اعلامی و اطمینان از سالم بودن محموله اجازه ورود پیدا کندودرصورت نقص مدارک و مغایرت با شرایط تدوین شده از ورود محموله جلوگیری بعمل آید.
   برگزاری نمایشگاه در ازبکستان تاشکند
   مدیرکل محترم دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 78404/440/95مورخ 28/12/95 اعلام نمود اطلاعیه زمان وشرایط برگزاری نمایشگاه :
   AGROTECH EXPO 2017
   ازبکستان-تاشکند درسایت ذیل قابل دسترسی است :
   http://WWW.agrominitech.mfer.uz
    

    

    
   فهرست خودروهای مجاز برای واردات منضم به 11کاراکتراول شماره شناسایی
   VIN
   مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 74110/210/95مورخ 08/12/95 به نقل از سازمان ملی استاندارد ایران اعلام نمود :
   آخرین فهرست خودروهای مجاز برای واردات منضم به 11کاراکتر اول شماره شناسایی خودرو
   VIN
   اعلام گردید.نظربه اینکه گواهینامه های صحه گذاری تائید نوع سازمان ملی استاندارد براساس احراز مطابقت خودروهای موصوف با استانداردهای اجباری خودرو صادر میگردد لذا ثبت سفارش،اظهاروترخیص خودروهایی از نظر سازمان ملی استانداردایران مجازاست که 11کاراکتر اول شماره شناسایی آنها منطبق با شماره شناسایی های اعلام شده درفهرست مزبورباشد.علیهذا درراستای اجرای این مهم ادارات کل استاندارداستان هادرخصوص خودروهایی که مجوز ثبت سفارش آنها پس از تاریخ 05/01/1396 صادرمیگردد ،صرفا" درصورت انطباق کامل خودروهای وارداتی باموارد اعلام شده درفهرست مذکور، نسبت به صدورگواهی انطباق
   COC
   اقدام خواهندنمود.
    
    
    

    

    پروژه های قابل سرمایه گذاری در ارمنستان

   مدیر کل محترم اروپا،آمریکا و کشورهای مشترک المنافع سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 77305/230/95مورخ 22/12/95 اعلام نمود : طبق اطلاع واصله از وزارت امورخارجه به منظور کسب اطلاعات بیشترپیرامون اطلاعات و جزئیات پروژه های قابل سرمایه گذاری درکشور ارمنستان پایگاه اینترنتی به نشانی :
   www.investmentprojects.am
   توسط وزارت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری آن کشور راه اندازی شده است .

    

    
   شرایط قرنطینه ای واردات نوارچوب بامبو
   مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 72338/410/95مورخ 01/12/95 اعلام نمود :
   واردات نوارچوب بامبو باضخامت حداکثر5میلیمتر جهت مصرف حصیرسازی ازکشورچین، درلیست قرنطینه ای کم قرارداشته و انجام آن منوط به همراه داشتن اصل گواهی بهداشت گیاهی معتبرازکشور مبداء و نیز بازدیدوبررسی های کارشناسان قرنطینه درمرزورودی و گمرک ترخیص کننده میباشد.
   پیاده سازی سامانه مبادی و مقاصدگالاوجمع آوری اطلاعات مراکز نگهداری کالا
   مدیر کل محترم دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام نمود :
   جمع آوری وپیاده سازی سامانه جامع شناسه دار نمودن کلیه مراکز نگهداری کالاازتکالیف قانونی وزارت متبوع بوده و اطلاعات کلیه مراکزتولیدی،صنفی،صنعتی،کشاورزی،بهداشتی و غیره را دربرگرفته وازابتدای سال آتی تمامی بارنامه های صادره برمبنای اطلاعات مبادی و مقاصدثبت شده درسامانه مزبورصادرمیگرددودرصورت ثبت نشدن مراکزتولیدفرش درعمل امکان جابجایی فرشهای تولیدی میسرنخواهدبود وآن مرکزبه عنوان متولی امرپاسخگوی فعالین بخش میباشد.
   از اینروی لازم است اطلاعات تمامی کارگاهها،فعالین و بنگاههای اقتصادی که بعنوان مبداء اراسل ویا مقصددریافت بار(فرش)بصورت عمده بوده و نیازمندبارنامه میباشند درمرحله اول مورد نیازاست.
    
   تمدید استثنا قائل شدن برای ثبت داروهای ایرانی مطابق باشرایط سابق
   رایزن محترم بازرگانی ج.ا.ایران در بغداد براساس نامه شماره 70180/311/95مورخ 22/11/95 اعلام نمود: مطابق دستورجدیدوزیربهداشت تمامی استثناهای ثبت دارو ازجمله استثناشدن ایران ازدریافت گواهی اف.دی.آ (سازمان جهانی دارو و..غذای آمریکا) و گواهی سی سی پی از کشورثالث از تاریخ 19/12/2016 لغوگردید و از آنجا که موجب مشکلاتی برای ثبت داروی ایران درعراق میگردید ،پس از رایزنی ، طی نامه ای به وزیربهداشت عراق درخواست تسهیل ثبت دارو و لغونامه فوق الذکر گردید و در تاریخ 21/11/95 با تمدید 18ماه دیگر برای ثبت داروی ایرانی مطابق شرایط سابق موافقت بعمل آمد. این فرصت برای ثبت داروی ایران،برای شرکتهای تولید کننده مغتنم خواهدبود.امیداست حداکثراستفاده از آن انجام پذیرد.

   واردات دانه بارهنگ

    
   مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 70699/210/95مورخ 24/11/95 اعلام نمود :وزارت جهاد کشاورزی واردات دانه بارهنگ جهت مصرف خوراکی-داروئی از کشور افغانستان را با توجه به نتایج تحلیل خطر انجام شده از کشورفوق درفهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای کم قرارداده و انجام آن را منوط به همراه داشتن اصل گواهی بهداشت گیاهی معتبر و نیز بازدید وبررسی کارشناسان قرنطینه در مرزورودی و گمرک ترخیص کننده دانست.
    
   اعلام شرایط قرنطینه ای واردات صمغ ترنجبین
   مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 70640/210/95مورخ 23/11/95شرایط قرنطینه ای واردات صمغ ترنجبین را جهت مصارف داروئی از کشور افغانستان بشرح ذیل اعلام نمود :
   واردات محصول مذکور ازکشورفوق نیازی به همراه داشتن گواهی بهداشت گیاهی ازکشورمبداء نداشته و نیز بازدید وبررسی کارشناسان قرنطینه درمرز ورودی و گمرک ترخیص کننده جهت اجرا در مبادی مربوط ارسال میگردد.

    
   برگزاری پاویون ملی ایران
   مدیرعامل محترم شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان طی نامه شماره 2/160/29/4420مورخ 13/11/95 اعلام نمود : باتوجه به حضورموفق درنمایشگاههای بین المللی-تخصصی مختلف خارج ازکشور،سازماندهی غرفه های کشورمان دررویدادهای زیر نیز دردستورکار این شرکت قراردارد :
   هیجدهمین نمایشگاه بین المللی موادغذایی و نوشیدنی مالزی 18الی20مرداد ماه 1396-کوالالامپور،مالزی
   بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی استانبول 16الی19شهریورماه1396 استانبول،ترکیه
   دوازدهمین نمایشگاه بین المللی موادغذایی وهتلداری عمان 24الی26 مهرماه1396 مسقط،عمان
   شماره تلفنهای :03132612557و03132611608آماده پاسخگوئی به درخواستها میباشند.
    
   رفع ممنوعیت واردات دام
   براساس نامه شماره 255594/60مورخ 25/11/95 مدیر کل محترم دفتر اقتصادی وسیاستهای تجاری وزارت صنعت،معدن و تجارت وبا استنادبر اعلام وزارت جهاد کشاورزی واردات دام زنده سبک و سنگین بارعایت قوانین و مقررات موضوعه ،مقررات بهداشتی و تائیدیه سازمان دامپزشکی کشوراز مبادی رسمی کشورمجاز میباشد.
    

   صادرات گندم،جو،آرد،ذرت،کنجاله سویا و روغن خام (تصفیه نشده) بلامانع اعلام گردید

    
   مدیر کل محترم دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 69495/440/95مورخ 18/11/95 اعلام نمود : وزارت جهاد کشاورزی صادرات کالاهای گندم،جو،آرد،ذرت،کنجاله سویاوروغن خام (تصفیه نشده) را بلامانع اعلام نمود.

   تقویم نمایشگاهی کشور اوکراین درسال2017

    
   مدیر کل محترم اروپا،آمریکا و کشورهای مشترک المنافع طی نامه شماره 66782/230/95مورخ 06/11/95 تقویم نمایشگاهی کشور اوکراین را درسال2017 بشرح ذیل اعلام نمود:
   تقویم برنامه های نمایشگاهی سال2017اوکراین
   تاریخ برگزاری
   کالای عرضه شده
   عنوان نمایشگاه
   ردیف
   23لغایت26مارس2017
   لوازم آرایشی ،زیبایی و درمانی ،عطرجات،هنرآرایشگری،وسایل مراقبت ازپوست و مووناخن،محصولات برای زندگی سالم
   هفدهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی زیبایی و سلامتی جهانی
   1
   23لغایت 26مارس2017
   لوازم مدعروسی و جشن،تدارک مراسم عروسی،تزئین میزغذای جشن،عکس و فیلم برداری،کادو،هدایا برای زوج های جوان
   هفدهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی مراسم عروسی و جشن فارغ التحصیلی
   2
   28لغایت30مارس 2017
   تکنولوژی و تجهیزات تولیدوصنایع تبدیلی پلاستیک و کائوچو
   نهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی پلاست اکسپویوآ
   3
   28لغایت 30مارس2017
   ماشین سازی،متالوژی،ریخته گری تراش سطح،تکنولوژی درایو،تلمبه ها،مواد فلزی صنعتی،تجهیزات تشخیص،وسایل اتوماسیون صنعتی
   نهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی نمایشگاه تجهیزات فنی کی یف
   4
   10لغایت13اکتبر2017
   ایمنی حریق-حفاظت شهروندی-وسایل حفاظت و نجات-ایمنی صنعتی و بهداشت کار
   شانزدهمین همایش نمایشگاهی بین المللی تکنولوژی حفاظت/پوژتک
   5
   10لغایت13اکتبر2017
   تسلیحات و تجهیزات نظامی برای ارتش و نیروهای انتظامی، تجهیز پلیس، نیروی هوائی نظامی، حفاظت از مرزها،تسلیحات شکار،دفاع شخصی و ورزشی، لباس فرم، کفش نظامی، وسایل دفاع
   چهاردهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی تسلیحات و امنیت
   6
   7لغایت9نوامبر2017
   تصفیه آب،آب و فاضل آب، شبکه مهندسی،تلمبه ها، لوله ها و شیرآلات،فیلترها و تصفیه آب، سالم سازی آب جاری،تجهیزات تصفیه،تکنولوژی وسیستم نظارت بر کیفیت آب،حفظ منابع آبی،آبهای معدنی
   پانزدهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی آکوا اوکراین
   7
   7لغایت9نوامبر2017
   نظارت بر محیط زیست،تصفیه ضایعات صنعتی در اتمسفر،ضایعات صنعتی و بازیافت آنها
   پنجمین نمایشگاه تخصصی اوکولوژی کارخانه ها
   8
   7لغایت9نوامبر2017
   ماشین آلات کشاورزی،تجهیزات لجستیک،تجهیزات برای فرآوری غلات،کدو،وسایل محافظت از گیاهان،تجهیزات دامداری و مرغداری،تولید خوراک دام،دامپزشکی
   چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی آگروفوروم
   9
   7لغایت9نوامبر2017
   ماشین آلات شهری،ماشین آلات ویژه،مدیریت ضایعات،تزئینات مناطق مسکونی، انرژی گرمایشی شهری،صرفه جوئی انرژی درتاسیسات شهری مسکونی
   پانزدهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی کامون تک
   10
   7لغایت9نوامبر2017
   ماشین آلات راهسازی ساختمانی،ماشین آلات ویژه، مواد و تکنولوژی، وسایل فنی معاصر،تنظیم تردد در راهها
   هشتمین نمایشگاه تخصصی بین المللی دورتک اکسپو
   11
   7لغایت9نوامبر2017
   انرژی های قابل احیاء،سوختهای جایگزین،انرژی گرمایشی موثر،تجهیزات صرفه جوئی انرژی،تکنولوژی،مواد ،مدرنیزه سازی ،کارخانه ها با پروژه های بهره وری موثر انرژی
   دهمین نمایشگاه تخصی بین المللی بهره وری انرژی،انرژی های قابل احیاء
   12
   7لغایت9نوامبر2017
   ساخت و ساز ساختمانهای مسکونی و صنعتی، تکنولوژی ساختمانی، مواد وسازه ها،ماشین آلات،تجهیزات و ابزارآلات
   هفتمین نمایشگاه تخصصی یوروبوداکسپو
   13
   7لغایت9نوامبر2017
   تجهیزات انرژی و الکتروتکنیک،نیروگاه برق کوچک، خطوط انتقال برق، کابلها،سیمها،تجهیزات روشنائی،صنعتی،اتوماسیون
   پانزدهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی انرژی درصنایع اوکراین
   14
   7لغایت9نوامبر2017
   ماشین و مجموعه های معادن،تجهیزات برش سنگ،حفاری، معادن،تجهیزات غنی سازی، تکنولوژی معادن، ایمنی صنایع
   دومین نمایشگاه تخصصی بین المللی صنایع استخراج معدن-
   15
   7لغایت9نوامبر2017
   تکنولوژی،ماشین آلات،تجهیزات برای اکتشاف،استخراج و انتقال،پالایش و نگهداری نفت و گاز
   دومین نمایشگاه تخصصی بین المللی نفت و گاز اکسپو
   16
   21لغایت24نوامبر 2017
   فلزکاری(تکنولوژی تجهیزات و ابزارآلات فلزکاری)
   شانزدهمین همایش صنایع بین المللی
   17
   اوکروتورتک(وسایل و تجهیزات کمیسیونی)
   اوکرلیتور(تجهیزات و تکنولوژی برای تولیدات ریخته گری)
   اوکر زواریوانیه (تجهیزات تکنولوژی و موادبرای تولیدات جوش کاری)
   هیدرولیک،پنوماتیک
   بلبرینگها
   اوکرپروم اتوماسیون(اتوماسیون تولیدات)
   تجهیزات حمل و نقل با جرثقیل و تجهیزات انبار
   نمونه ها،استاندارد،تجهیزات(تجهیزات نظارت،اندازه گیری،مترولوژی،سرتیفیکیت،تجهیزات آزمایشگاهی)
   ایمنی تولید(ایمنی کار،وسایل ایمنی،ایمنی محل کار)
    
   *مرکز نمایشگاهی بین المللی اوکراین2002،شهر کی یف،پراسپکت براواری ،پلاک 15
   تلفن : 0442011165-0442011156-
    

   قابل توجه کلیه بازرگانان
   براساس نامه شماره 236943/60مورخ 04/11/95 سرپرست محترم معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت،معدن و تجارت : مقررگردید از تاریخ 25/10/95 تمامی بازرگانان جهت اخذ مجوزهای ورود (ثبت سفارش)و تعیین منشا ارز(اعم از بانکی و غیر بانکی) از طریق سامانه جامع تجارت اقدام نمایند . لذا بمنظور جلوگیری از ایجاد خلل در روند صادرات وواردات کالا، کلیه بازرگانان و متقاضیان میبایست با مراجعه به سامانه جامع تجارت سایت :
   نسبت به جمع آوری اطلاعات تکمیلی اقدام نمایند.WWW.ntsw.ir
    
   معرفی مرکز همکاریهای تجاری-اقتصادی ایران و اروپا در برلین
   مرکز همکاریهای اقتصادی تجاری ایران و اروپا باهدف ایجاد رونق و توسعه مراودات صنعتی- تجاری ایران با اروپا وبویژه آلمان در مرکز این کشور ،درشهر برلین و درمساحتی نزدیک به 1000مترمربع گشایش یافته است.
   این مرکز با ایجاد زیرساختهای لازم سخت افزاری و نرم افزاری برای حضور کوتاه مدت و بلند مدت مدیران و شرکتهای ایرانی دربهترین منطقه حکومتی و تجاری شهر برلین امکان دسترسی سریع به کلیه مراکز دولتی و خصوصی آلمان را فراهم ساخته و با بکارگیری نیروهای توانمند و آشنا به حوزه فعالیتهای تجاری-اقتصادی اروپا،امکان پشتیبانی از فعالیتهای زیر را در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی فراهم ساخته است.
   -ایجادبسترمناسب برای توسعه صادرات کالا و خدمات فنی-مهندسی
   -ایجادبسترمناسب برای انتقال دانش فنی و جذب سرمایه های خارجی
   -ایجاد بستر مناسب برای جلب ایرانیان مقیم خارج از کشور
   -توسعه همکاریهای مشترک شرکتهای ایرانی و اروپایی درسایر نقاط جهان .
   امکانات و خدمات مرکز:
   مرکز همکاریهای تجاری-اقتصادی ایران و اروپا آماده در اختیار قراردادن امکانات و همچنین همکاری در ارائه خدمات زیر میباشد:
   1-تخصیص فضاهای کاری مدرن و مجهز اختصاصی مناسب برای فعالیت کوتاه مدت (حتی یک روز کاری) و بلند مدت شرکتهای ایرانی شامل: اتاقهای کار،اتاقهای ملاقات،اتاقهای جلسات، فضای نمایشگاهی،اتاق آموزش،دفاتر مجازی، سالن همایش و کنفرانس .
   2-خدمات دبیرخانه ای و اداری (پاسخگوئی به تلفن ، تامین مترجم،تایپ ، فتوکپی،اسکن مدارک، اینترنت و پس الکترونیکی،ارسال و دریافت مرسولات پستی و..)
   3-خدمات پشتیبانی (اخذ روادید،هتل و ترانسفر،تشریفات،رفت وآمد واقامت، سایر نیازهای هیات بازرگانی و اقتصادی)
   4-رویدادهای ویژه(برپایی همایش ها و جلسات تخصصی،برگزاری همایش ها و نشستها و نمایشگاههای تخصصی،تورهای صنعتی و تجاری و..)
   5-خدمات مطالعاتی و مشاوره تخصصیبا همکاری شرکتها و موسسات طرف قرارداد(مشاوره برای حضور دراروپا،توسعه صادرات کالاو صدورخدمات فنی و مهندسی،انتقال دانش فنی و تکنولوژی های روز اروپا،برقراری ارتباط موثر بین شرکتهای ایرانی با اروپایی، معرفی فرصتهای سرمایه گذاری،جذب سرمایه گذار خارجی، ایجادپیوندهای تجاری و صنعتی برای انجام پروژه های مشترک)
   جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت :
                                                        www.iebcenter.e                                                          مراجعه گردد .                           

    

    
   فهرست کالاهای وارداتی معاف ازپرداخت حقوق ورودی از ترکمنستا
   مدیر کل محترم اروپا، آمریکا و کشورهای مشترک المنافع سازمان توسعه تجارت ایران با استنادبرنامه شماره 60379/311/95مورخ 07/10/95 رایزن محترم بازرگانی ج.ا.ایران در ترکمنستان اعلام نمود :لیست حقوق ورودی 60قلم کالا در کشور ترکمنستان و فهرست کالاهای وارداتی معاف ازپرداخت حقوق ورودی و همچنین کالاهایی که بدون پرداخت عوارض از ترکمنستان خارج میشوند هم اکنون در آدرس اینترنتی گمرک ترکمنستان به شرح ذیل به زبانهای روسی و ترکمنی قابل دسترسی میباشد:
   Gumrukmaglumatlary بخش  http://customs.gov.tm
    
   ماده 34قانون رفع موانع تولید،رقابت پذیروارتقای نظام مالی کشور
   رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره 63/95/200مورخ 30/09/95 اعلام نمود :بمنظور تسهیل در امر استرداد مالیات وعوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا درراستای ماده34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشو.ر، اصلاحاتی بشرح ذیل جهت بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ میگردد:
   1-بند3دستورالعمل حذف میگردد.
   2-جزء 2بند4دستورالعمل بشرح زیراصلاح میگردد:
   ((ارائه اطلاعات ارزش ریالی صادرات،فروش داخلی و خرید کالاو مواد اولیه مصرف شده بابت
   ((کالاهای صادرشده طی دوره مالیاتی طبق فرم شماره 5.
   3-متن زیرجایگزین بند10دستورالعمل میگردد:
   "ادارات امور مالیاتی ،میبایست درتنظیم گزارش، نسبت به اظهارنظر درخصوص مالیات و ارزش" افزوده پرداختی بابت نهاده های کالاهای صادراتی و صحت و اصالت صورتحساب و اسناد و مدارک مرتبط اطمینان حاصل نموده و درموعد قانونی ،مالیات برارزش افزوده را استرداد نمایند. درصورتی که ادارات امور مالیاتی ظرف مدت یکماه نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام ننمایند چنانچه پرونده مالیات بر ارزش افزوده آخرین سال رسیدگی شده صادرکنندگان کالافاقد هرگونه اعتبار غیر واقعی باشد درصورت درخواست استرداد و ارائه اسناد و مدارک موضوع بند4دستورالعمل معادل80%(هشتاددرصد) مالیات و عوارض ارزش افزوده مندرج در صورتحساب ارائه شده بطور علی الحساب استرداد خواهدشد ومابقی موکول به انجام بررسی های لازم و رسیدگی به دوره مالیاتی مربوط خواهدبود. بدیهی است درصورت اطمینان از عدم صحت واصالت مدارک ، هیچگونه استردادی به صادرکنندگان کالا صورت نخواهدپذیرفت.
   قابل توجه تجاروبازرگانان
   هیئت محترم وزیران درجلسه 12/10/1395 به پیشنهاد شماره 2559/020مورخ 07/02/95                 وزارت جهادکشاورزی وبه استناد اصل 138قانون اساسی ج.ا.ایران تصویب کرد :
   آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی موضوع تصویب نامه شماره 262758/ت47775ه                       مورخ 29/12/1391بشرح زیراصلاح میگردد:
   1-متن زیربعنوان تبصره 2به ماده 82اضافه و تبصره قبلی بعنوان تبصره 1تلقی میشود:
   تبصره 2-درموردکالاهای کشاورزی مشمول قانون تمرکزوظایف واختیارات مربوط به بخش کشاورزی دروزارت جهادکشاورزی ، مهلت صدور محصولات بدست آمده ازتاریخ صدور سند ترخیص شش ماه بوده و حداکثر برای شش ماه دیگر به تشخیص کارگروه موضوع این ماده قابل تمدیداست.
   2-متن زیربعنوان تبصره 2به ماده 87اضافه و تبصره قبلی بعنوان تبصره 1تلقی میشود.
   تبصره2-درخصوص آن دسته ازکالاهای کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که تفاوت قیمت داخلی و خارجی وجود دارد و یا مشمول  ممنوعیت یامحدودیت شده است درصورت عدم ایفای تعهد درمهلت مقرر ،تبدیل به واردات قطعی با رعایت این آیین نامه منوط به پرداخت سودبازرگانی معادل جدول زیر و با رعایت بندهای الف-ب و ج ذیل آن خواهدبود :
   سودبازرگانی برای تبدیل محموله های ورود موقت به واردات قطعی
   کدتعرفه
   عنوان کالا
   ردیف
   75%
   1001(کلیه تعرفه های ذیل آن)
   گندم
   1
   85%
   1701(کلیه تعرفه های ذیل آن)
   شکرخام
   2
   85%
   1701(کلیه تعرفه های ذیل آن)
   شکرسفید
   3
   100%
   04021010-04021030-04022130-04022190-04022900
   شیرخشک
   4
   100%
   1006(کلیه تعرفه های ذیل آن)
   برنج
   5
   65%
   1003(کلیه تعرفه های ذیل آن)1004
   جو
   6
   100%
   20029010
   رب گوجه فرنگی
   7
   120%
   0409
   عسل
   8
   150%
   به استثنای کدهای ردیف :
   08011100-08011200-08011900-08043000-08044000-08045000
   0801-0802-0804-0805-0806-0807-0808-0809-0810-0811-0812-0813-07099200-07112000-20057000(کلیه تعرفه های ذیل آن)
   انواع میوه ها(تازه یاخشک کرده )زیتون(تازه محفوظ شده )
   9
   الف)وارد کنندگانی که70% وزن محموله وارداتی راصادر کرده اند درصورت درخواست تبدیل باقیمانده به ورود قطعی مشمول 70%سودبازرگانی ماخذ تعرفه های فوق الذکر  میگردند.
   ب)درصورت برقراری هرنوع مابه التفاوت یاعوارض توسط مراجع قانونی برای واردات قطعی اقلام فوق الذکر، هنگام تبدیل به قطعی شدن پروانه ورود موقت آن اقلام علاوه بر پرداخت سودبازرگانی تعیین شده مشمول پرداخت مابه التفاوت یاعوارض مربوط نیز خواهدشد
   ج)وزارت جهادکشاورزی تاپایان هرسال سودبازرگانی کالاهای اقلام فوق الذکر راجهت تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی پیشنهاد وپس از طی مراحل تصویب قانونی مراتب به سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران جهت اقدام ابلاغ خواهدشد.
    
   شرایط قرنطینه ای واردات بذر فلفل از کشورژاپن اعلام گردید
   مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 62744/210/95مورخ 19/10/95 به نقل از وزارت جهاد کشاورزی شرایط قرنطینه ای واردات بذرفلفل از کشورژاپن را بشرح ذیل اعلام نمود :
   با عنایت به درخواستهای واصله برای واردات بذرفلفل جهت کاشت از کشورژاپن و باتوجه به نتایج تحلیل خطر انجام شده به استحضار میرساند : واردات محصول فوق الذکر از کشور مذکور درفهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای متوسط قرارداشته و انجام آن منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای اعلامی و نیز بازدید وبررسی های بازرسین قرنطینه درمرزورودی و گمرک ترخیص کننده می باشد.
   ثبت سفارش واردات درسامانه جامع تجارت
   براساس نامه شماره 221507/60مورخ 14/10/95 معاونت محترم اموراقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت،معدن و تجارت : درراستای راه اندازی سامانه جامع تجارت،موضوع بندالف ماده6قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بمنظور تحقق آیین نامه مواد5و6قانون مذکور سامانه جامع تجارت باهماهنگی ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارزآماده بهره برداری میباشد.باتوجه به اینکه کلیه فصول کتاب مقررات صادرات وواردات تا تاریخ 25/10/95 درسامانه یادشده بارگذاری خواهدشد مقررگردید از تاریخ فوق کلیه بازرگانان جهت اخذ مجوزهای ورود(ثبت سفارش)وتعیین منشاءارزاعم ازبانکی و غیربانکی از طریق سامانه جامع تجارت اقدام نمایند.متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://ntcms.ir مراجعه نمایند.
                                                   
    
   واردات تلفن همراه و تبلت با نشان تجاری SAMAUNG
   مدیر کل محترم دفتر مقررات صارات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 48204/210/95 مورخ 05/08/95 اعلام نمود : براساس گواهی صادره از سوی مرکز اصناف و بازرگانان ایران ،شرکت کاریان همراه به مدیر عاملی علی اصغر کاویانی مجاز است نسبت به ثبت سفارش وورود تلفن همراه با نشان تجاری
   SAMAUNG ازتولیدات کمپانی سامسونگ با رعایت برند کشور ذینفع و نوع محصول مجاز و رعایت ضوابط ومقررات مربوطه اقدام نماید.
    
    
    
   شرایط قرنطینه ای واردات دانه های نخودفرنگی و جو دوسر از کشور روسیه اعلام گردید
   مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 52059/210/95 مورخ 23/08/95 اعلام نمود :
   با توجه به تصمیمات متخذه از سوی سازمان حفظ نباتات کشور ، واردات دانه نخودفرنگی و دانه جودوسر جهت مصارف خوراکی از کشور روسیه درفهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای متوسط قرارداشته و انجام آنها منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای و بررسی های کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده می باشد .
    
   اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه ذرت از کشور آذربایجان
   مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات واردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 52077/210/95مورخ 23/08/95 اعلام نمود: واردات دانه ذرت از کشور آذربایجان با رعایت کامل قوانین ومقررات وهمچنین با توجه به اعلام وزارت جهاد کشاورزی بشرح ذیل می باشد :
   دانه ذرت درفهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای متوسط قرارداشته و وواردات آن منوط به بررسی های بازرسین قرنطینه درمرزورودی و گمرک ترخیص کننده بوده و شرایط قرنطینه ای آن نیز براساس سیکل ذیل می باشد :
   1-اخذگواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور آذربایجان
   2-محموله بایستی عاری از خاک،بقایای گیاهی ،بذور علفهای هرز،حشرات زنده و علائم بیماریهاباشد.
   3-ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی درهنگام بازدید از محموله درمرز ورودی و گمرک ترخیص کننده.
   4-چنانچه محموله درنتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شوددرصورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه ، آلودگی را از بین برد محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی میشود و درغیر آنصورت محموله عودت یا امحاء خواهدشد.
   5-ترانزیت داخلی محموله به گمرکات داخلی صرفا" بعدازبررسی و تائید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز.
   6-درصورتیکه محموله از طریق کشور ثالثی صادرمیشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادرکننده مجدداست به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی به مامورین قرنطینه گیاهی مستقردرمرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.
    
    
   ثبت سفارش و ترخیص تلفن همراه
   مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 43369/210/95مورخ 13/07/95 اعلام نمود : ثبت سفارش وترخیص تلفنهای همراه با نشانهای تجاری LENOVO.MOTOROLA.APPLE.BLU صرفا" برای شرکتهای توانمندمورد تائید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان کشور در ارائه خدمات پس ازفروش مطابق فهرست ذیل مجاز می باشد .
   ردیف
   نام شرکت
   نشان تجاری کالا
   1
   شرکت مدیا پردازش
   APPLE(iphone)
   2
   توسعه سرمایه گذاری گروه آروند
   APPLE(iphone)
   3
   شرکت تجاری دلتا همراه پردازش شرق
   APPLE(iphone)
   4
   سیب طلایی هوشمند
   APPLE(iphone)
   5
   ماناتل پارس
   APPLE(iphone)
   6
   ایرانیان قائم همراه
   APPLE(iphone)
   7
   اکسیر تجارت صبا
   APPLE(iphone)
   8
   الماس سیستم
   APPLE(iphone)
   9
   داتیس امرتات
   APPLE(iphone)
   10
   دی تل
   APPLE(iphone)
   11
   ارکان ارتباطات
   APPLE(iphone)
   12
   پرشین سلوکام قشم
   APPLE(iphone)
   13
   بین المللی تجارت یاس جهان
   APPLE(iphone)
   14
   توسعه ارتباطات هما
   APPLE(iphone)
   15
   تک تیم فن
   APPLE(iphone)
   16
   فوژان ارتباط قشم
   APPLE(iphone)
   17
   انفورماتیک گستر
   APPLE(iphone)وBLU
   18
   ارکان ارتباطات نوین
   LENOVO.MOTOROLA.
    
   عدم بکارگیری اتباع خارجی فاقد روادیدورودباحق کارمشخص
   براساس نامه شماره 176558/60مورخ 10/08/95 مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت : اتباع بیگانه براساس ماده 120قانون کار نمیتوانند درایران مشغول بکارشوند مگرآنکه اولا" دارای روادید ورود با حق کارمشخص بوده و ثانیا" مطابق قانون و آیین نامه های مربوطه پروانه کاردریافت کرده باشند درغیر این صورت برابر ماده 181 همان قانون با کارفرمایانی که موارد فوق را رعایت ننمایند برخوردقانونی صورت میپذیرد.
   لذا درصورت ضرورت بکارگیری اتباع خارجی درواحدهای صنفی، فقط مجاز به استفاده از دارندگان روادید ورود باحق کار مشخص (شامل گذرنامه وپروانه کاروکارت موقت) از وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی ووزارت کشورمیباشند.شایان ذکراست براساس ماده 17قانون نظام صنفی،افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشورازجمله قوانین و مقررات صنفی،انتظامی،ایمنی و... را که ازسوی مراجع قانونی ذیربط ابلاغ میگردد رعایت و اجرا نمایند.
    
    
   گواهی فعالیت توزیع کننده شرکت خارجی
   سرپرست محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 50932/210/95مورخ 17/08/95 اعلام نمود: براساس مجوز صادره ازسوی مرکزاصناف و بازرگانان ایران شرکت ایرتمپ به مدیرعاملی آقای کیومرث خان زمانی علویجه مجاز است به نام شرکت مذکور نسبت به ثبت سفارش وورود چیلرهای آب خنک-چیلرهای هواخنک-فن کویل-واحدهای هواساز-سیستم های تهویه مطبوع سقفی(روف تاپ)-دیگهای فولادی –دیگهای چگالشی-پکیجهای سیستمهای دومنظوره-رادیاتورآلومینیمی وفولادی-آبگرمکن های برقی وگازی-پانلهای خورشیدی-سیستمهای اسپلیت تهویه هوا-کلیه قطعات یدکی ولوازم جانبی با نشان تجاری FERROLI از تولیدات کمپانی Ferroli S.P.A   با رعایت برند کشور ذینفع نوع محصول مجاز و طبق ضوابط و مقررات اقدام نماید.
    
   کلیه خریدهای اینترنتی مشمول ضوابط ومقررات کالاهای تجاری خواهندبود
   براساس نامه شماره 49753/210/95مورخ 12/08/95 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران به جهت حمایت ازتولیدات داخلی ، کلیه خریدهای اینترنتی که ازطریق پست واردکشور میشود (به استثناء مواردی که توسط متقاضی مستنداتی مبنی بر غیر تجاری بودن کالا ارائه شود)ازشمول ماده 39آیین نامه اجرایی مقررات صادرات وواردات مستثنی و مشمول ضوابط ومقررات کالاهای تجاری اعلام میگردد.
    
    
   تعیین مرززمینی ریمدان
   اداره کل محترم دفتر مقررات صادرات واردات سازمان توسعه تجارت ایران با استنادبر مصوبه شماره 65035/ت52553ه مورخ 31/05/95 هیات محترم وزیران اعلام نمود:
   مرززمینی ریمدان به عنوان مرز مجاز جهت ورود وخروج وسایل نقلیه،کالاو مسافر تعیین میگردد.
    
   شمول قانون نظام صنفی برفعالیت های شرکت های تعاونی
   ماده27قانون بخش تعاونی اقتصاد ج.ا.ایران مصوب 1370واصلاحات بعدی آن مقرر میدارد :تعاونیهای توزیع عبارتنداز تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدی ویا مصرف کنندگان عضو خودرا چارچوب مصالح عمومی وبمنظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نمایند. دراین راستا به دلالت مفادماده 91قانون نظام صنفی وهمچنین تبصره 2ذیل ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده یادشده شرکت های تعاونی درصورتی که علاوه براعضای تحت پوشش خودنسبت به ارائه کالاوخدمات به خرده فروشان وعموم مصرف کنندگان مبادرت ورزند ،همانند دیگر واحدهای صنفی ،موظف به اخذپروانه کسب خواهندبود.
    
   آغازثبت نام برای صدور و دریافت کارت الکترونیکی مرزنشینان
   باتوجه به تصمیمات کارگروه ماده 12قانون ساماندهی مبادلات مرزی کشور،مرزنشینان محترم میتوانند از ابتدای مهرتا پایان آذرماه سال جاری نسبت به ثبت نام برای صدور و دریافت کارت الکترونیکی مرزنشینی اقدام نمایند .
   لازم به ذکر است که نامه احراز محل سکونت مرزنشین میبایست توسط فرمانداری و یابخشداری مربوطه مورد تائید قرارگیرد و تاییدیه سایر مراجع قابل قبول نخواهدبود.
    
    
   دستورالعمل صادرات مصنوعات فلزات گرانبها و مراحل اموراجرایی آن اعلام گردید
   براساس نامه شماره 38147/210/95مورخ 20/06/95 سازمان محترم توسعه تجارت ایران-دفترمقررات صادرات وواردات واستنادبر نامه شماره 185078/95مورخ 10/06/95 اداره نشراسکناس وخزانه بانک مرکزی ج.ا.ایران و ضمائم آن دستورالعمل صادرات مصنوعات فلزات گرانبهاومراحل اموراجرایی آن بشرح ذیل اعلام گردید:
   1-مراجعه صادرکننده به گمرک ج.ا.ایران به منظورثبت اظهارنامه صادراتی
   2-کارشناسی وارزیابی محموله صادراتی،به درخواست صادرکننده توسط بانک مرکزی ج.ا.ایران یا کارگزار آن
   3-ثبت تعهدات صادرکننده براساس نتایج ارزیابی محموله صادراتی
   4-تکمیل مراحل صادرات و خروج محموله،براساس قوانین و مقررات گمرک ج.ا.ایران
   5-صادرکننده موظف است حداکثرظرف مدت شش ماه ازتاریخ صدور مجوز،نسبت به ایفاء تعهدات اقدام نماید.
   6-تسویه تعهدات صادرکننده،برمبنای اظهارنامه وارداتی شمش معوض و یا اظهارنامه برگشت ارزحاصل از صادرات مصنوعات فلزات گرانبها، دربدوورودبه کشور،صورت میگیرد.
   شایان ذکراست مصنوعات فلزات گرانبهای صادراتی می بایست دارای مجوز استاندارد(انگ وعیار)ویاپروانه کاربردعلامت استاندارد (انگ اجباری) ازسازمان ملی استاندارد ایران باشد.
    
    
    
    
   رویدادهای تجاری بین ج.ا.ایران و فدراسیون روسیه
   مدیرکل محترم اروپا،آمریکاو کشورهای مشترک المنافع سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 36218/230/95مورخ 10/06/95 اعلام نمود : طبق اطلاع واصله از وزارت امورخارجه بمنظور کسب اطلاعات بیشتر پیرامون قوانین،مقررات و اطلاعات اقتصادی و رویدادهای تجاری بین ج.ا.ایران و فدراسیون روسیه پایگاه اینترنتی به نشانی WWW.irrutrade.irراه اندازی شده است .لذا علاقمندان میتوانند جهت کسب اطلاعات به آدرس فوق مراجعه فرمایند.
    
   فهرست نمایشگاههای خارجی درفواصل زمانی شهریورماه95لغایت شهریورماه96
   لیست نمایشگاههای خارجی منتخب ازشهریورماه سال95تاشهریورماه سال96
   دارای مجوز سازمان توسعه تجارت ایران
   نام نمایشگاه
   محل برگزاری
   تاریخ برگزاری
   گروههای کالایی
   نام مجری
   اطلاعات تماس
   اختصاصی ج.ا..ایران درکابل
   افغانستان
   شهریور
   کلیه گروههای کالایی
   شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی
   05136010339
    
   بین المللی موادغذایی
    سیال -پاریس
   فرانسه
   29-25مهر
   محصولات و صنایع غذایی ،میوه و تره بار
   شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران
   021219126690
   بین المللی تخصصی ساختمان وزیرساختهای صنعتی مسقط
   عمان
   29-27مهر
   محصولات وخدمات ساختمانی وزیرساختها
   شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران
   021219126690
   بین المللی ساختمان DBX سلیمانیه
   عراق
   مهر
   ساختمان و صنایع وابسته
   شرکت ایدرو
   6-02122662765
   چهل و سومین نمایشگاه بین المللی بازرگانی بغداد
   عراق
   آبان
   کلیه بخشهای تولیدی و تجاری
   شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران
   021219126690
   بین المللی موادغذایی اربیل
   عراق
   27-24آبان
   غذایی و کشاورزی
   شرکت نوژان راد
   02188748713
   اختصاصی ج.ا.ایران درآستارخان
   روسیه
   19-17آذر
   کلیه کالاها و خدمات صادراتی
   شرکت پارس پگاه تجارت
   Wwwparspegahtejarat.com
   02144055077
   اختصاصی ج.ا.ایران درمسقط
   عمان
   بهمن
   کلیه کالاها و خدمات صادراتی
   شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران
   021219126690
   بین المللی موادغذایی ،نوشیدنی و مواد اولیه مسکو
   روسیه
   بهمن
   محصولات و صنایع غذایی ،میوه و تره بار
   شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران
   021219126690
   اختصاصی ج.ا.ایران دربغداد
   عراق
   بهمن
   کلیه کالاها و خدمات صادراتی
   شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران
   021219126690
   اختصاصی ج.ا.ایران درعشق آباد
   ترکمنستان
   اسفند
   کلیه کالاها و خدمات صادراتی
   سازمان صمت خراسان رضوی
   -
   بین المللی صنعت ساختمان وساخت و ساز مسقط
   عمان
   فروردین96
   ساختمان و صنایع وابسته
   شرکت همایش سازان پیشگاه
   02177470204
   بین المللی محصولات و مواد غذایی حلال کوالالامپور
   مالزی
   فروردین96
   محصولات غذایی و کالاهای مصرفی باموادوفرآوری حلال
   شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی اصفهان
   03132603006
   بین المللی ساختمان و دکوراسیون مسکو
   روسیه
   فروردین96
   دکوراسیون ساختمان وصنایع وابسته
   شرکت اوژن
   02188745616
   بین المللی سنگ کاشی و سرامیک خاورمیانه-دبی
   امارات
   خرداد96
   سنگهای ساختمانی ،کاشی و سرامیک
   شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی اصفهان
   03132603006
   بین المللی الجزیره
   الجزایر
   خرداد96
   کلیه کالاهاوخدمات صادراتی
   شرکت یاران کارآفرین پاسارگاد
   02188921757
    
   لیست نمایشگاههای خارجی پیشنهادی ازشهریورماه سال95تاشهریورماه سال96
   نام نمایشگاه
   محل برگزاری
   تاریخ برگزاری
   گروههای کالایی
   اطلاعات تماس
   بین المللی صنعت ساختمان آلمانی
   قزاقستان
   شهریور
   دکوراسیون،ساختمان وصنایع وابسته
   چرم و کفش مسکو
   روسیه
   شهریور
   کفش،پوست و چرم
   بین المللی طلاوجواهربانکوک
   تایلند
   شهریور
   طلا،جواهر،سنگهای قیمتی
   http://thailandgemsfair.com/
   بین المللی چاپ وبسته بندی
   ازبکستان
   شهریور
   ماشین آلات و تجهیزات بسته بندی،کاغذ،موادومحصولات صنعت چاپ
   بین المللی طلاوجواهراستانبول
   ترکیه
   آبان
   طلا،جواهروهدایا
   بین المللی مبلمان و دکوراسیون باکوهمزمان بانمایشگاه ساختمان باکو
   آذربایجان
   آبان
   مبلمان منزل و اداری،دکوراسیون داخلی،تجهیزات ووسایل حمام و آشپزخانه ،یراق آلات و تجهیزات ،صنایع مبلمان ،منسوجات خانگی
   بین المللی هفته سبز برلین
   آلمان
   بهمن
   کشاورزی،غذایی،باغبانی و پذیرایی
   بین المللی طلاوجواهر ویچنزا
   ایتالیا
   دی
   طلا،جواهروهدایا
   http://www.vicenzafiera.k/en/fairs/vicenzaoro_january
   بین المللی محصولات غذایی foodex
   ژاپن
   اسفند95
   محصولات و صنایع غذایی ،میوه و تره بار و شیلات
   بین المللی تکنولوژی اطلاعات سیبت هانوفر
   آلمان
   اسفند95
   اطلاع رسانی و ارتباطات ،تجهیزات ماهواره ای
   بین المللی نیرووانرژی تاشکند
   ازبکستان
   اردیبهشت 96
   برق و الکتریک،تولیدانرژی،تجهیزات و محصولات مرتبط
   بین المللی ساختمان استانبول
   ترکیه
   خرداد96
   مواد،تجهیزات و تکنولوژی های صنعت ساختمان
   www.yaplfuarllstanbul.com
   بین المللی کفش و چرم هوشی مین
   ویتنام
   تیر96
   کفش،پوست و چرم ومواداولیه مرتبط
   www.shoeleather_vietnam.com
   بین المللی پروداکسپو
   ازبکستان
   آذر
   مواد،تجهیزات وصنایع کشاورزی و غذایی
    
    
    
                     راه اندازی وب سایت بانک جامع اطلاعات سرمایه گذاران و سرمایه پذیران درایران
   Iraninvestopedia
   براساس نامه شماره 127616/60مورخ 03/06/95 مشاور محترم وزیروسخنگو وزارت صنعت،معدن و تجارت وب سایت بانک جامع اطلاعات سرمایه گذاران وسرمایه پذیران درایران در29حوزه اصلی صنعتی، فرهنگی وخدماتی کشور راه اندازی گردیده است .
   عمده اهداف راه اندازی این وب سایت :
   -معرفی طرحهاوشرکت های سرمایه پذیر درسرتاسر ایران
   -معرفی سرمایه گذاران مشتاق باهراندازه میزان بودجه و امکانات
   -دسترسی آسان جهت معرفی طرح ها و پروژه های مستعدسرمایه گذاری درتمام نقاط کشور
   -ایجادپل ارتباطی مستقیم،موثرومطمئن میان سرمایه گذاران و سرمایه پذیران
   -کمک به سرمایه گذاران درانتخاب پروژه های مناسب و سودمند.
   -کمک به سرمایه پذیران دریافتن سرمایه گذاران مناسب و تسهیل جهت راه اندازی پروژه ها.
   تلاش درجهت جذب سرمایه گذاران خارجی علاقمند به سرمایه گذاری درایران.
   حوزه های اصلی معرفی سرمایه گذاران وسرمایه پذیران
   1-نفت   2-گاز     3-پالایش وپخش    4-پتروشیمی    5-صنعت(صنایع بزرگ،متوسط و کوچک)   6-معدن
   7-تجارت   8-کشاورزی    9-حمل و نقل     10-راه و شهرسازی    11-بهداشت و درمان    12-دارو           13-مهندس پزشکی     14-فرهنگ     15-هنر     16-توریسم و گردشگری    17-هتلداری     18-الکترونیک    19- دیجیتال ونرم افزار     20- صنایع هواوفضا      21-نانوتکنولوژی     22- ایمنی و حفاظت   23-مطبوعات و رسانه   24-بانک،بورس و بیمه     25- صنایع غذایی   26- آموزش و پرورش     27-محیط زیست    28- صنایع دستی     29-مخابرات                                                                   
   علاقمندان میتوانند با مراجعه به وب سایت مذکور با تکمیل اطلاعات با دست اندرکاران این مجموعه همکاری لازم را بعمل آورند.
   تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر : 02188554771
    
    
   اعلام آمادگی جهت ساخت داخل طرح های فولادی
   مدیرکل محترم دفتر امور طرحها و تامین مالی وزارت صنعت،معدن و تجارت طی نامه شماره 110073/60مورخ 13/05/95 اعلام نمود :
   براساس نامه شماره 1033/4/1/الف/95 مورخ 29/04/95 شرکت تامکار امادگی خویش را جهت ساخت ماشین آلات و تجهیزات کارخانجات فولاد اعلام نموده و اظهارداشتند : این شرکت اقدام به تاسیس کارخانه مشترک با SMS GROUP آلمان برای ساخت و اصلاح انواع تجهیزات کارخانجات فولاد نموده است ودرحال حاضر آمادگی خودرا برای ساخت بیش از 70درصدی تجهیزات کارخانجات فولاد اعلام میدارد.
   بدیهی است تصمیم گیری درخصوص انتخاب طرف همکاری و خرید صرفا" برعهده مجریان پروژه می باشد.
    
    
   پرداخت کننده نهائی هزینه صدورمانیفست ونحوه پرداخت آن
   مدیرکل محترم حمل و نقا وپایانه های استان طی نامه شماره 9039/71مورخ 13/05/95 اعلام نمود:
   به آگاهی میرساند پرداخت کننده نهائی هزینه صدور مانیفست،خریدارعراقی می باشد. مضافا" مبلغ دریافتی از رانندگان ایرانی نیز درزمان ترانسشیپمنت وقبل از تخلیه بار از کامیون، توسط نماینده شرکت صادرکننده مانیفست به نمایندگی ازصاحب کالای عراقی به وی پرداخت میگردد.
   کلیه محموله های وارده از مرزپرویزخان به عراق
   تا اطلاع ثانوی از دریافت گواهی مبداء معاف شدند
   درراستای کاهش هزینه ها و تشویق تجار ،مسئولین محلی اقلیم کردستان عراق کلیه محموله های وارده از مرزپرویزخان به عراق را تا اطلاع ثانوی ازدریافت گواهی مبداء معاف نمودند.
    
    
   آخرین تعرفه های گمرکی برای واردات کالا به کشورعراق اعلام شد
   مدیرکل محترم دفتر بازرگانی کشورهای عربی و افریقایی سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 20297/240/95مورخ 02/04/95 اعلام نمودبراساس اطلاع واصله از سفارت ج.ا.ایران دربغداد آخرین تعرفه های گمرکی برای واردات کالا به کشورعراق بشرح ذیل اعلام گردید:
   *سبزیجات تازه یاسردخانه ای میانگین 15الی30%برای هرکیلوباتوجه به مقررات و آیین نامه کشاورزی
   *سبزی(پخته شده درآب وپخته نشده)منجمد30%برای هرکیلوگرم
   *سبزیجات خشک کامل یا تکه تکه شده یا خردشده ویا آسیاب شده 30% برای هرکیلوگرم
   *حبوبات خشک 5% هرکیلوگرم
   *همه انواع سیمان 15%برای هرکیلوگرم
   *مصنوعات ساخته شده از سنگ ،گچ یاسیمان میانگین بین 5، 10، 15 و25درصد
   * مصنوعات ساخته شده از آهن میانگین درصدگمرکی از5 ، 10 ، 15 و20درصدبرای هرتن یاهرعدد یادوجین وهرکیلو گرم برحسب نوع کالا یاتولید
   *مصنوعات ساخته شده از مس میانگین از 5 ، 10 ، 15 و20 درصد برای هرتن وهرعدد وهرکیلوگرم برحسب آخرین تولید مصنوعات نیکل میانگین از 5 الی 20درصد برای هر کیلوگرم .
   *مصنوعات آلومینیم میانگین از5، 10، 15 و20 درصد برای هرتن وهرکیلو گرم براساس تولید.
   *مصنوعات سربی میانگین از5 الی15 درصدبراساس نوع تولید
   *مصنوعات روی میانگین از5 ، 10 و15 درصدبرای هرتن وهرکیلوگرم براساس نوع تولید.
   *مصنوعات ساخته شده از قلع میانگین درصدگمرکی از5، 10 و 20درصد برای هرکیلوگرم براساس نوع کالا وتولید..
    
   برگزاری نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در مسقط
   براساس نامه شماره 37090/42/95 مورخ 21/04/95 شرکت نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران درنظراست نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در مسقط برگزارگردد.
   تاریخ برگزاری : 4الی 8بهمن ماه 1395
   میزبان : کشور عمان-مسقط                       
   تلفن های تماس جهت شرکت دراین رویدادتجاری : 21912309-21914099-22662685 -021 ویا پست الکترونیک overseas@iranfair.com
    
   برگزاری پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع غذایی مسکو-روسیه
    
   براساس مجوز شماره 21582/320/95مورخ 09/04/95 سازمان محترم توسعه تجارت ایران درنظر است پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع غذایی مسکو-روسیه توسط گروه توسعه نمایشگاهی اوژن برگزارگردد .
   تاریخ برگزاری : 22الی25شهریور1395
   عنوان نمایشگاه : بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی موادغذایی مسکو
   محل برگزاری : مرکز نمایشگاههای بین المللی مسکو
   برگزارکننده : شرکت بریتانیایی ITE شعبه روسیه
   تلفن های تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر : 88745616-021و09128985743
   پست الکترونیکی :marketing003@ojangroup.com
    
   جشنواره کارآفرینان برتر
   بمنظور معرفی وارج نهادن به اندیشه ها و تلاشهای ارزشمند درزمینه نوآوری واشتغال یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر باهدف ترویج وتوسعه فرهگ کارآفرینی ،خلاقیت ،نوآوری وایجاد فضای تعامل وهمکاری میان فعالان عرصه های مختلف اقتصادی برگزارمیشود.ثبت نام اینترنتی این جشنواره ازتاریخ 16خرداد لغایت 31تیرماه 1395 درسراسر کشور بطورهمزمان از طریق آدرس الکترونیکی WWW.KaraFarinanebartar.ir آغازشده است.
   لذاکارآفرینان صنایع،معادن و تجارت میتوانند بامراجعه به آدرس الکترونیکی فوق الذکر دراین جشنواره ثبت نام نمایند.
    
    
    
                              
   پرداخت تسهیلات ارزی کوتاه مدت 3ماهه برای واردات کالاهای اساسی،ضروری و........

    
   مدیر کل محترم بین الملل بانک مرکزی ج.ا.ایران طی نامه شماره 104979/95 مورخ05/04/95 اعلام نمود:
   جهت تامین مالی کوتاه مدت واردات کالاهای اساسی، ضروری (از جمله بذر، مواداولیه شوینده ها ، کود وسموم) ، دارووتجهیزات پزشکی صرفا" به مقصد سرزمین اصلی ، مقرر گردیده است از محل منابع این بانک نزدبانک BCP سوئیس تسهیلات ارزی کوتاه مدت سه ماهه به متقاضیان استفاده ازاین تسهیلات اعطاء گردد.دستورالعمل اجرایی نحوه استفاده از تسهیلات ارزی سه ماهه بتعدادی از بانکهای عامل نیز ابلاغ گردیده است.
   متقاضیان استفاده از تسهیلات مذکور میتوانند پس از مطالعه دستورالعمل ابلاغی که درپیوست این بخش ارائه گردیده است اقدام نمایند.
    
   ورود، صدور و معاملات طلا ،نقره وپلاتین
   مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 22758/100/95مورخ 14/04/95 اعلام نمود :
   با استناد بر نامه شماره 103075/95مورخ 02/04/95 معاون محترم ارزی بانک مرکزی ج.ا.ایران موضوع بندج ماده 6آیین نامه ورود،صدور و معاملات طلا، نقره وپلاتین به آگاهی میرساند براساس تصمیم شورای پول و اعتبار متن زیرجایگزین متن قبلی ماده فوق الذکر میگردد:
   مصنوعات طلا،نقره وپلاتین به مصنوعاتی اطلاق میگردد که در موردطلا وپلاتین حاوی حداقل5%ودرمورد نقره حاوی حداقل15% ارزش افزوده باشد.
   همچنین پیرو بخشنامه شماره 19673/210/95 مورخ 31/03/95 لازم به ذکر است موضوع ورود موقت کالاهای طلا،نقره و پلاتین از محل ارزمتقاضی((ورود موقت)) با پرداخت مدت دار مد نظر می باشد که به این وسیله اصلاح میگردد.
    
    
   صدورپروانه کسب فروشگاههای مجازی و رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان
   معاونت محترم اموراقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت،معدن و تجارت طی نامه شماره 31342/60مورخ 29/01/95 اعلام نمود :
   مطابق آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده87 قانون نظام صنفی تازمان تشکیل اتحادیه مربوط، پروانه کسب فروشگاههای مجازی براساس تبصره 3ماده26این قانون توسط اتاق اصناف شهرستان محل استقرار دفتر مرکزی و یا اقامتگاه قانونی متقاضی صادر میگردد. همچنین برای فروشگاههی مجازی دارای نماد اعتماد،اخذمجددمدارک (گواهی صلاحیت فردی ازنیروی انتظامی،تاییدیه وب سایت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) به دلیل اینکه درزمان اعطای نماداعتماد توسط مرکزتوسعه تجارت الکترونیکی ازمتقاضی اخذ گردیده ممنوع می باشد.
   شایان ذکراست رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان (موضوع تخلفات فصل هشتم قانون نظام صنفی) برابردستورالعمل بند (ش) ماده 37 این قانون برعهده واحدبازرسی و نظارت اصناف هرشهرستان می باشد.
                      
    
    
   موافقتنامه تجارت ترجیحی دی هشت
   قائم مقام و سرپرست محترم معاونت اموربین الملل سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 20086/300/95مورخ 01/04/95 اعلام نمود:
   براساس توافق بعمل آمده دردومین اجلاس وزرای تجارت دی هشت دراسلام آباد پاکستان،مقررگردید تادراول جولای 2016مصادف با 1تیرماه95 موافقتنامه تجارت ترجیحی دی هشت بین کشورهای ج.ا.ایران ،مالزی،نیجریه، اندونزی وپاکستان اجراشود.
   اعلام حقوق گمرکی وسودبازرگانی 5قلم کالا
   هیئت محترم وزیراندرجلسه 12/03/95 به پیشنهاد شماره 55023/60مورخ 30/02/95 وزارت صنعت، معدن و تجارت وبه استناد اصل 138قانون اساسی ج.ا.ایران تصویب نمود :
   مجموع حقوق گمرکی وسودبازرگانی 5قلم کالا با رعایت ماده 11آیین نامه اجرایی به شرح جدول ذیل اعلام میگردد .
   ردیف
   تعرفه
   شرح کالا
   مجموع حقوق گمرکی وسودبازرگانی (درصد)
   1
   84313130
   انواع درب لولایی آسانسور
   20
   2
   73083010
   درب اتوماتیک طبقات آسانسور
   20
   3
   84313120
   انواع کابین و فریم کابین آسانسور
   20
   4
   84313110
   انواع درب اتوماتیک آسانسور (درب کابین)
   20
   5
   72169910
   انواع ریل موردمصرف درصنعت آسانسور
   5
    
    
   اصناف تولیدی از معافیت حقوق ورودی موضوع بندغ ماده 119قانون امور گمرکی برخوردارگردیدند
   مشاور محترم اجرایی معاونت امور صنایع وزارت صنعت،معدن و تجارت طی نامه شماره 83211/60مورخ 09/04/95 اعلام نمود:
   اصناف تولیدی از معافیت حقوق ورودی موضوع بند غ ماده 119 قانون امورگمرکی برخوردار گردیدند.
   وی افزود :فرآیند الکترونیکی مربوطه درسامانه بهین یاب به نشانی WWW.behinyab.ir راه اندازی گردیده وامکان برخورداری ازتسهیلات یادشده برای متقاضیان میسراست.
    
    
    
   فرآیندوگردش کار دستورالعمل اجرایی بندس ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی اعلام گردید
   هدف :
   هدف ازارائه این فرآیند ،تشریح نحوه دریافت ،بررسی و ارزیابی طرحهای متقاضی استفاده از سرفصل حمایتی بندس ماده 31قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می باشد.
   کلیات و تعاریف :
   باتوجه به لزوم آشنائی تمامی استفاده کنندگان این فرآیند ویکپارچه سازی و مختصر سازی عبارتها و عناوین که اغلب نیازبه تکراردارند،توضیحات لازم درخصوص هریک از واژه ها و کلمات کلیدی ارائه میگردد.
   ماده 31: ماده31قانون رفع موانع تولیدرقابت پذیروارتقای نظام مالی کشور.
   دستورالعمل :دستورالعمل اجرایی ماده31قانون رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
   سازمان: سازمان صنعت،معدن و تجارت استانها
   مرکز:مرکزتوسعه فناوری وصنایع پیشرفته وزارت صنعت،معدن و تجارت
   واحدهای تولیدی:بنگاههای دارای پروانه بهره برداری ازمراجع ذیربط
   طرح:طرح تحقیقاتی واحدهای تولیدی درقالب قراردادبادانشگاهها،مراکزپژوهشی ویاآموزش عالی دارای مجوز ازوزارتین علوم،تحقیقات و فناوری یابهداشت،درمان و آموزش پزشکی
   متقاضی:واحدتولیدی متقاضی استفاده از تسهیلات حمایتی بند3ماده21
   فرآینداجرایی بندس ماده31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

   ردیف

    

   عنوان فعالیت

    

   شرح فعالیت

    

   خروجی

    
   1
   درخواست طرح تحقیقاتی
   واحدهای تولیدی بمنظورآگاهی و مطالعه کلیه شرایط ورئوس اولویتها و اطمینان از تطابق طرح با دامنه شمولسزفصلهای حمایتی به پورتال وزارت صنعت،معدن و تجارت مراجعه نمایند.
    
   2
   انعقادقراردادتحقیقاتی
   واحدهای تولیدی متقاضی قراردادتحقیقاتی رابایکی از دانشگاهها یا مراکزپژوهشی وآموزش عالی دارای مجوز ازوزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی منعقد می نمایند.
   توجه :
   *طبق ماده 4دستورالعمل وزارتخانه های علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،دبیرخانه ستادراهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و شورای پژوهشی دانشگاه ها ،مراکز پژوهشی و یا آموزش عالی موظف اند امکان دسترسی برخط (آنلاین)به فهرست مجوزها و تائیدیه های صادره رابرای سازمان امور مالیاتی کشورفراهم آورند.
   *قراردادبایددرچارچوب اولویت های تعیین شده در نقشه جامع علمی کشور باشد.
    
   3
   ثبت قراردادهای تحقیقاتی ،پژوهشی درسامانه عتف
   طرح درسامانه اطلاعاتی شورای علوم،تحقیقات و فناوری توسط دانشگاه ها ومراکز تحقیقاتی طرف قرارداد (مجری)ثبت میگردد.
    
   4
   مراجعه متقاضی به سازمان صنعت،معدن و تجارت استان
   متقاضی بمنظور دریافت تائیدیه وزارت صنعت،معدن و تجارت به سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مربوط مراجعه می نماید.
   مواردموردبررسی :
   1-پروانه بهره برداری واحدتولیدی
   2-قرارداددرچارچوب اولویتهای تعیین شده درنقشه جامع علمی کشور بوده موردبررسی قرارمیگیرد.
   پس از بررسی یکی از نتایج زیر حاصل میشود:
   1-تاییدوارسال تائیدیه به ادارات امورمالیاتی ذیربط دراستانها و ارسال رونوشت به متقاضی و مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته.
   2-عدم تائید و اعلام به متقاضی.
   5
   مراجعه بنگاه به ادارات امورمالیاتی ذیربط (درهراستان)
   *ارائه تائیدیه وزارت صمت به سازمان امورمالیاتی کشور.
   *ارائه تائیدیه گزارش پیشرفت سالانه قراردادتحقیقاتی وپژوهشی که به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مربوطه (مجریطرف قرارداد) به سازمان امورمالیاتی
   *احرازسایرشرایط مربوط ولازم جهت اعمال معافیت توسط ادارات امورمالیاتی ذیربط
   معافیت حداکثر 10%مالیات طبق ضوابط و شرایط مندرج درآیین نامه واعلام به متقاضی
   ثبت جهانی فرش سنقر و کلیایی
   مدیر کل محترم دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت،معدن و تجارت طی نامه شماره 73130/60مورخ 25/03/95 اعلام نمود :
   براساس تلاش و پیگیریهای صورت گرفته دردفتر مالکیت صنعتی ، فرش 14 منطقه دیگرایران شامل فرش مناطق : اردکان-ایلام-ترکمن جرگلان و بجنورد –کردی خراسان شمالی-چهارمحال و بختیاری سردرود آذربایجان شرقی-سیستان و بلوچستان-قشقایی فارس-لرستان-مودبیرجند-قهستان-ورامین و سنقرکلیایی کرمانشاه وهمچنین 2 محصول مهم ایران شامل انارساوه و رطب بم کرمان درسازمان جهانی مالکیت فکری (wiop) به ثبت جهانی رسید.
    
    
   نصب فیلتر جاذب ذرات معلق برای خودروهای دیزلی
   مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 10464/210/95 مورخ 21/02/95 اعلام نمود:
   براساس اعلام معاونت محترم محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست نصب فیلتر جاذب ذرات معلق برای خودروهای دیزلی DPF الزامی بوده و شماره گذاری خودروهای دیزلی سنگین درون شهری از 01/07/95 وخودروهای دیزلی سنگین برون شهری از 01/01/96 منوط به نصب فیلتر جاذب ذرات خواهدبود.
    
    
   ارائه گواهی حلیت
   مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 11829/210/95مورخ 27/02/95 اعلام نمود:براساس نامه سازمان غذاوداروی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی جهت ورود مواد اولیه به منشاء دامی و یامواد ترکیبی مانند ژلاتین،بتاکاروتن، گلیسرولها وگلیسریدها،استاپیلایزرها ،امولسیفایرها،پودرسرکه،انواع چاشنی،فرآورده های دامی دریایی بصورت چاشنی ،انواع عصاره گوشت مرغ و....انواع آنزیم ،انواع پنیر ارائه گواهی حلیت درزمان ترخیص از مراجع ذیصلاح وممهور به مهر سفارت ج.ا.ایران الزامی است ومسلما" مورد مصرف مواداولیه فوق الذکر تنهاباتائید کمیته بررسی مستندات و گواهی های اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی ،آرایشی و بهداشتی امکان پذیر می باشد.همچنین اخذسایر گواهی های مرتبط مانند FMDوBSEجهت موارد فوق توسط مسئول فنی الزامی است.
    
    
    
   واردات لامپهای رشته ای ممنوع اعلام گردید
   براساس نامه شماره 62839/60مورخ 11/03/95 رئیس محترم مرکز ودبیر هیات عالی نظارت معاونت اموراقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت،معدن و تجارت : با عنایت بر بند1مصوبه شماره 7144/ت مورخ 26/01/95 هیات محترم وزیران درخصوص جمع آوری خطوط تولید لامپ رشته ای بالای 40وات ، ثبت سفارش و ورود لامپ های التهابی رشته ای از تاریخ لازم الاجراشدن این تصویب نامه ممنوع بوده و گمرک ج.ا.ایران موظف است از ترخیص لامپ های مذکور جلوگیری نماید.
    
   تغییر قانون شرکتها در امارات متحده عربی
   براساس نامه شماره 57614/60مورخ 04/03/95 مدیرکل محترم دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت،معدن و تجارت اخیرا" قانون شرکتهادر امارات متحده عربی تغییر یافته و مطابق این تغییرات شرکت های ثبت شده درامارات مخصوصا" شرکت هایی که سهام آنها متعلق به اتباع بیگانه می باشد مکلف به اعمل اصلاحات و تغییراتی دراساسنامه ،سرمایه ثبت شده و ساختار شرکت شده اند و عدم رعایت این موارد منجربه اعمال جرایم نسبتا" سنگین و پاره ای از محرویت ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی خواهدشد.
    
   ضرورت ارائه مدارک لازم برای ترخیص کالا در گمرکات عراق
   رایزن محترم بازرگانی ج.ا.ایران درعراق طی نامه شماره 14699/311/95 مورخ 09/03/95 اعلام نمود:
   کامل نبودن مدارک لازمه برای ترخیص کالا درگمرکات عراق،موجب تجمیع کامیونهای عراقی دربارانداز و توقف صادرات دربرخی از مرزهای مرکزی و جنوب عراق گردیده است. مطابق قوانین عراق لازم است گواهی مبداء ،گواهی بهداشت و گواهی انطباق (COC)به تایید سفارت عراق درکشور مبداء برسدوبرای ترخیص کالا، همراه کالابه مرزارسال گردد.
    
    
    
   قابل توجه واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی،کشاورزی و خدماتی
   هیات محترم وزیران با استنادبر اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی ج.ا.ایران و درراستای اجرای کامل سیاستهای دولت برای خروج غیرتورمی ازرکود تصویب نمود :
   1-شرکتهاوواحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی،کشاورزی و خدماتی بمنظور بهره مندی از تسهیلات و تعهدات ازشمول تصویب نامه شماره 211849/ت 39399ه مورخ 26/12/1386 ،بندهای 3و4جزء ج تصمیم نامه شماره 84570/50582 مورخ 26/07/1393 و نیز شرط عدم بدهی غیرجاری و چک برگشتی مستثنی می باشند .
   بنگاههای مشمول این دستورالعمل ازشرایط نداشتن بدهی غیرجاری،چک برگشتی ،رعایت نسبت مالکانه و مفاد آئین نامه رعایت شاخص های مالی دراعطای تسهیلات سرمایه درگردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانکهای دولتی بمنظور بهره مندی ازتسهیلات و تعهدات مستثنی می باشند.
   تبصره : موسسه اعتباری میتواند بدهی غیرجاری کمتراز10میلیارد ریال بنگاههای مشمول این دستورالعمل رابه مدت یکسال امهال نماید.
   2-منظورازشرکت وواحدهای کوچک و متوسط مذکور دربند 1این تصویب نامه ،بترتیب بنگاههای اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتراز50نفرو بنگاههای اقتصادی دارای تعداد کارکنان بین 50تا100نفر می باشد.
    
   ردیف ها و عناوین تعرفه ای به شرح جدول ذیل نیازی به اخذ مجوزقبل ازثبت سفارش از وزارت جهادکشاورزی نخواهندداشت
   مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 11482/210/95مورخ 26/02/95 اعلام نمود :
   براساس نامه شماره 496/501/94 مورخ 20/02/95وزارت جهادکشاورزی، ردیف ها و عناوین تعرفه ای بشرح زیر نیازی به اخذمجوزقبل ازثبت سفارش از آن وزارت خانه نخواهندداشت وواردات آنها با رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای وبازرگانی جاری کشور بلامانع است:
   ردیف
   شماره تعرفه
   نوع کالا
   ردیف
   شماره تعرفه
   نوع کالا
   1
   1202
   بادام زمینی
   11
   12129200
   دانه اقاقیا(خرنوب)
   2
   12030000
   کبرا(مغزنارگیل)
   12
   1508
   روغن بادام زمینی و اجزای آن
   3
   12040000
   دانه کتان(بزرک)
   13
   1509
   روغن زیتون و اجزای آن
   4
   12071000
   هسته میوه نخل
   14