جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان کرمانشاه

city
   
 
  • حوزه مدیریت سازمان

   حوزه مدیریت سازمان

   حوزه مدیریت سازمان

   نام و نام خانوادگی

   محسن دارابی

   سمت

   رئیس سازمان

   تحصیلات

   شماره تماس

   08338239589

   آدرس پست الکترونیک

   محل استقرار

   بلوارشهیدبهشتی–ساختمان شهیدبهشتی

   نام و نام خانوادگی

   رمضان مهرپناه

   سمت

   مسئول دفتر رئیس سازمان

   تحصیلات

   شماره تماس

   08338239589

   آدرس پست الکترونیک

   محل استقرار

   بلوارشهیدبهشتی–ساختمان شهیدبهشتی

   نام و نام خانوادگی

   سعید خالقی

   سمت

   مسئول دفتر رئیس سازمان

   تحصیلات

   شماره تماس

   08338239589

   آدرس پست الکترونیک

   محل استقرار

   بلوارشهیدبهشتی–ساختمان شهیدبهشتی

   نام و نام خانوادگی

   مهرانگیز چرابه

   سمت

   مسئول امور حقوقی در حوزه صنعت و معدن

   تحصیلات

   فوق لیسانس

   شماره تماس

   آدرس پست الکترونیک

   محل استقرار

   خیابان شهید بهشتی - ساختمان شهید بهشتی

   نام و نام خانوادگی

   حشمت اله سلطانی

   سمت

   مسئول روابط عمومی

   تحصیلات

   فوق لیسانس

   شماره تماس

   آدرس پست الکترونیک

   محل استقرار

   بلوارشهیدبهشتی–ساختمان شهیدبهشتی

   نام و نام خانوادگی

   فرید بهرامی

   سمت

   کارشناس روابط عمومی

   تحصیلات

   لیسانس

   شماره تماس

   آدرس پست الکترونیک

   محل استقرار

   بلوارشهیدبهشتی–ساختمان شهیدبهشتی

   نام و نام خانوادگی

   شهباز اختیاری

   سمت

   کارشناس محیط زیست

   تحصیلات

   فوق لیسانس

   شماره تماس

   آدرس پست الکترونیک

   محل استقرار

   بلوارشهیدبهشتی–ساختمان شهیدبهشتی

   نام و نام خانوادگی

   علی نظری

   سمت

   مسئول امور شهرستانها و پدافند غیر عامل

   تحصیلات

   فوق لیسانس

   شماره تماس

   آدرس پست الکترونیک

   محل استقرار

   بلوارشهیدبهشتی–ساختمان شهیدبهشتی

   نام و نام خانوادگی

   کیهان امیریان

   سمت

   مسئول حراست

   تحصیلات

   فوق لیسانس

   شماره تماس

   آدرس پست الکترونیک

   محل استقرار

   بلوارشهیدبهشتی–ساختمان شهیدبهشتی

   نام و نام خانوادگی

   مهدی صادقی

   سمت

   مسئول امور حقوقی در حوزه تجارت

   تحصیلات

   فوق لیسانس

   شماره تماس

   آدرس پست الکترونیک

   محل استقرار

   ساختمان شهید باهنر- خیابان عشایر جنب اداره بیمه تامین اجتماعی

   نام و نام خانوادگی

   خیراله کریمی

   سمت

   مسئول هماهنگی امور ایثارگران

   تحصیلات

   لیسانس

   شماره تماس

   آدرس پست الکترونیک

   محل استقرار

مجموع بازدیدها : 2,004,058
تعداد بازدید امروز : 501
آخرین به روزرسانی : 08:20  1398/01/06