جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان کرمانشاه

city
   
 
  • اداره طرح و برنامه ریزی

   اداره طرح و برنامه ریزی

   اداره طرح و برنامه ریزی

   نام و نام خانوادگی

   حسین فیض جعفری

   سمت

   رئیس اداره طرح و برنامه ریزی

   تحصیلات

   فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات

   شماره تماس

   08338258189) (مستقیم

   08338239160

   آدرس پست الکترونیک

   feizjafari@gmail.com

   محل استقرار

   بلوارشهیدبهشتی–ساختمان شهیدبهشتی

   نام و نام خانوادگی

   علی امیدوار

   سمت

   کارشناس آمار

   تحصیلات

   لیسانس مهندسی کامپیوتر

   شماره تماس

   08338239160

   آدرس پست الکترونیک

   محل استقرار

   بلوارشهیدبهشتی–ساختمان شهیدبهشتی

   نام و نام خانوادگی

   رقیه محمدی

   سمت

   کارشناس

   تحصیلات

   فوق لیسانس

   شماره تماس

   08338239160

   آدرس پست الکترونیک

   محل استقرار

   بلوارشهیدبهشتی–ساختمان شهیدبهشتی

   نام و نام خانوادگی

   سجاد رضائی

   سمت

   کارشناس تسهیلات

   تحصیلات

   فوق لیسانس مدیریت صنعتی

   شماره تماس

   08338239160

   آدرس پست الکترونیک

   محل استقرار

   بلوارشهیدبهشتی–ساختمان شهیدبهشتی

   نام و نام خانوادگی

   پریسا رضایی

   سمت

   کارشناس برنامه ریزی

   تحصیلات

   فوق لیسانس بازرگانی

   شماره تماس

   08338239160

   آدرس پست الکترونیک

   محل استقرار

   بلوارشهیدبهشتی–ساختمان شهیدبهشتی

   نام و نام خانوادگی

   سعید عبدالملکی

   سمت

   کارشناش برنامه ریزی

   تحصیلات

   فوق لیسانس

   شماره تماس

   08338239160

   آدرس پست الکترونیک

   محل استقرار

   بلوارشهیدبهشتی–ساختمان شهیدبهشتی

   نام و نام خانوادگی

   سمت

   تحصیلات

   شماره تماس

   آدرس پست الکترونیک

   محل استقرار

   نام و نام خانوادگی

   سمت

   تحصیلات

   شماره تماس

   آدرس پست الکترونیک

   محل استقرار

   نام و نام خانوادگی

   سمت

   تحصیلات

   شماره تماس

   آدرس پست الکترونیک

   محل استقرار

مجموع بازدیدها : 2,004,049
تعداد بازدید امروز : 492
آخرین به روزرسانی : 08:20  1398/01/06