جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان کرمانشاه

city
   
 
  • اداره آموزش ، پژوهش و فناوری

   اداره آموزش ، پژوهش و فناوری

   اداره آموزش ، پژوهش و فنآوری

   نام و نام خانوادگی

   زهرا آقامرادی

    

   سمت

   رئیس اداره آموزش وپژوهش وفناوری

   تحصیلات

   لیسانس علوم سیاسی

   شماره تماس

   08338211936

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

   بلوارشهیدبهشتی–ساختمان شهیدبهشتی

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

   فرح اعراضی

    

   سمت

   کارشناس آموزش

   تحصیلات

    

   شماره تماس

   08338239160 (داخلی)

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

   بلوارشهیدبهشتی–ساختمان شهیدبهشتی

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

   زهره همتی

    

   سمت

   کارشناس آموزش

   تحصیلات

    

   شماره تماس

   08338239160 (داخلی)

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

   بلوارشهیدبهشتی–ساختمان شهیدبهشتی

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    فرهاد اکیا

    

   سمت

   کارشناس آموزش 

   تحصیلات

    فوق لیساس

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

   بلوارشهیدبهشتی–ساختمان شهیدبهشتی

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    

    

   سمت

    

   تحصیلات

    

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

    

    

    

    

    

مجموع بازدیدها : 2,004,184
تعداد بازدید امروز : 627
آخرین به روزرسانی : 08:20  1398/01/06