جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان کرمانشاه

city
   
 
  • حوزه معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت

   حوزه معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت

   حوزه معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت

   نام و نام خانوادگی

   هاشم پیراینده

    

   سمت

   معاون اموربازرگانی وتوسعه تجارت

   تحصیلات

   لیسانس بازرگانی

   شماره تماس

   08338243192

   آدرس پست الکترونیک

   ha_pirayandeh@yahoo.com

   محل استقرار

   خیابان عشایر - ساختمان شهید باهنر

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

   سجاد سورنی

    

   سمت

   مسئول دفتر معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت

   تحصیلات

   لیسانس

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

   خیابان عشایر - ساختمان شهید باهنر

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

   مهدی کردبهمنی 

    

   سمت

    مسئول دفتر

   تحصیلات

    لیسانس

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

   خیابان عشایر - ساختمان شهید باهنر

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    

    

   سمت

    

   تحصیلات

    

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

    

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    

    

   سمت

    

   تحصیلات

    

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

    

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    

    

   سمت

    

   تحصیلات

    

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

    

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    

    

   سمت

    

   تحصیلات

    

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

    

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    

    

   سمت

    

   تحصیلات

    

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

    

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    

    

   سمت

    

   تحصیلات

    

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

    

    

    

    

    

مجموع بازدیدها : 2,004,109
تعداد بازدید امروز : 552
آخرین به روزرسانی : 08:20  1398/01/06