جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان کرمانشاه

city
   
 
  • اداره بازرگانی خارجی

   اداره بازرگانی خارجی

   اداره بازرگانی خارجی

   نام و نام خانوادگی

   حسین حمیدی

    

   سمت

   رئیس اداره بازرگانی خارجی

   تحصیلات

   فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

   شماره تماس

   08338246402

   آدرس پست الکترونیک

   h.hamidi2051@ yahoo.com

   محل استقرار

   خیابان عشایر - ساختمان شهید باهنر

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    سیروس اکبری

    

   سمت

    کارشناس

   تحصیلات

    لیسانس

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

   خیابان عشایر - ساختمان شهید باهنر

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    تحسین یاری

    

   سمت

    کارشناس

   تحصیلات

    لیسانس

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

   خیابان عشایر - ساختمان شهید باهنر 

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    بنفشه صادقی

    

   سمت

    کارشناس مسئول

   تحصیلات

    لیسانس

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

   خیابان عشایر - ساختمان شهید باهنر

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    میرحسن صیدی

    

   سمت

   کارشناس

   تحصیلات

    لیسانس

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

   خیابان عشایر - ساختمان شهید باهنر

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    احمد کربلائی احمد 

    

   سمت

   کارشناس 

   تحصیلات

   لیسانس 

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

   خیابان عشایر - ساختمان شهید باهنر

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

   بهزاد حاتم زاده  

    

   سمت

   مسئول کارشناس

   تحصیلات

    فوق لیسانس

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

   خیابان عشایر - ساختمان شهید باهنر 

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    

    

   سمت

    

   تحصیلات

    

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

    

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    

    

   سمت

    

   تحصیلات

    

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

    

    

    

    

    

مجموع بازدیدها : 2,004,075
تعداد بازدید امروز : 518
آخرین به روزرسانی : 08:20  1398/01/06