جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان کرمانشاه

city
   
 
  • اداره امور مالی

   اداره امور مالی

   اداره امور مالی

   نام و نام خانوادگی

   افشین احمدی

    

   سمت

   رئیس اداره امور مالی

   تحصیلات

   لیسانس حسابداری

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

   خیابان عشایر - ساختمان شهید باهنر

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

   رسول حقیقی 

    

   سمت

    کارشناس

   تحصیلات

   لیسانس 

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

   خیابان عشایر - ساختمان شهید باهنر

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    ایرج معصومی فرد

    

   سمت

   کارشناس

   تحصیلات

    لیسانس

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

   خیابان عشایر - ساختمان شهید باهنر

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    نوشین پالیزبان

    

   سمت

    کارشناس

   تحصیلات

    لیسانس 

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

   خیابان عشایر - ساختمان شهید باهنر 

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    مهین سهرابی

    

   سمت

    کارشناس

   تحصیلات

    فوق لیسانس

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

   خیابان عشایر - ساختمان شهید باهنر

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    مهناز مظفری

    

   سمت

    کارشناس

   تحصیلات

    لیسانس

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

   خیابان عشایر - ساختمان شهید باهنر 

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

   محمدطه رضوانی

    

   سمت

   کارشناس

   تحصیلات

   لیسانس 

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

   خیابان عشایر - ساختمان شهید باهنر

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

   سید عبدالرضا حسینی  

    

   سمت

   کارشناس

   تحصیلات

   فوق لیسانس 

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

   خیابان عشایر - ساختمان شهید باهنر 

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    پریوش قنبری

    

   سمت

    کارشناس

   تحصیلات

   فوق لیسانس 

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

   خیابان عشایر - ساختمان شهید باهنر

    

    

    

    

مجموع بازدیدها : 2,004,084
تعداد بازدید امروز : 527
آخرین به روزرسانی : 08:20  1398/01/06