جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان کرمانشاه

city
   
 
  • گروه نوسازی و تحول اداری

   گروه نوسازی و تحول اداری

   گروه نوسازی و تحول اداری

   نام و نام خانوادگی

   احسان باقرخانی

    

   سمت

   رئیس گروه نوسازی و تحول اداری

   تحصیلات

   لیسانس آمار

   شماره تماس

   08338250099

   آدرس پست الکترونیک

   e_bagher86@yahoo.com

   محل استقرار

   خیابان عشایر - ساختمان شهید باهنر

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

   نسرین مرادی  

    

   سمت

    کارشناس

   تحصیلات

   فوق لیسانس 

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

   خیابان عشایر - ساختمان شهید باهنر

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    انسیه موچی

    

   سمت

    کمک کارشناس

   تحصیلات

    فوق دیپلم 

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

   خیابان عشایر - ساختمان شهید باهنر 

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    حسین جعفری

    

   سمت

    کارشناس

   تحصیلات

    فوق دیپلم

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

   خیابان عشایر - ساختمان شهید باهنر

    

    

    

   نام و نام خانوادگی

    مجتبی سهرابی

    

   سمت

   کارشناس 

   تحصیلات

    لیسانس

   شماره تماس

    

   آدرس پست الکترونیک

    

   محل استقرار

   خیابان عشایر - ساختمان شهید باهنر 

    

    

    

    

مجموع بازدیدها : 2,004,145
تعداد بازدید امروز : 588
آخرین به روزرسانی : 08:20  1398/01/06