جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان کرمانشاه

city
   
 
  • حوزه بهره برداری

   حوزه بهره برداری

   صنایع معدنی

   نام و نام خانوادگی

   رسول اسکندری

   سمت

   کارشناس صنایع معدنی

   تحصیلات

   شماره تماس

   آدرس پست الکترونیک

   محل استقرار

   بلوار شهید بهشتی - ساختمان شهید بهشتی

   نام و نام خانوادگی

   سمت

   تحصیلات

   شماره تماس

   آدرس پست الکترونیک

   محل استقرار

   نام و نام خانوادگی

   سمت

   تحصیلات

   شماره تماس

   آدرس پست الکترونیک

   محل استقرار

   نام و نام خانوادگی

   سمت

   تحصیلات

   شماره تماس

   آدرس پست الکترونیک

   محل استقرار

   نام و نام خانوادگی

مجموع بازدیدها : 2,004,124
تعداد بازدید امروز : 567
آخرین به روزرسانی : 08:20  1398/01/06