جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان کرمانشاه

city
   
 
  • نشست ھیئت اعزامی از آستان قدس رضوی با ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت به منظور سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در استان کرمانشاه

   نشست ھیئت اعزامی از آستان قدس رضوی با ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت به منظور سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در استان کرمانشاه

   نشست ھیئت اعزامی از آستان قدس رضوی با ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت به منظور سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در استان کرمانشاه

   در ابتدای این نشست آقای حسن موحد؛ مسئول نمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمانشاه گفت:یکی از حوزه ھای کاری آستان قدس، بخش ایجاد کارآفرینی است که خادمیاران رضوی آن را پیگیری می کنند. در فاز اول برنامه ریزی شده که 100 مورد اشتغال خانواده محور را انجام دھیم.موضوع بعدی در حوزه پروژه ھای سنگین تر است و ما می خواھیم با ھم فکری حوزه صنعت،معدن، تجارت و کشاورزی استان کرمانشاه، 3 پروژه بزرگ را بررسی، جمع بندی و با کمک آستان قدس به اجرا برسانیم.ان شااله با اجرا این پروژه ھا مردم استان کرمانشاه ھم از سفره با برکت امام رضا(ع) بهره مند شوند.وی در بخش پایانی سخنان خود به تشریح برکات امام ھشتم شعیان؛حضرت علی ابن موسی الرضا(ع)پرداخت.

   در ادامه نشست مهندس محسن رستمی؛ رییس سازمان صنعت، معدن و تجارتاستان کرمانشاه طی سخنانی گفت:مشکلات استان کرمانشاه به دوران جنگ 8 ساله باز می گردد و با وجود تلاش ھایانجام شده، ھنوز بالاترین نرخ بیکاری را در کشور داریم.استان کرمانشاه، مرکزیت غرب کشور بوده و دارای موقعیتجغرافیایی مناسبی است و از نظر وضعیت آب و ھوایی نیز شرایط مطلوبی دارد، ھمچنین بر خلاف بسیاری از مناطق
   کشور، در این استان مشکل کمبود آب وجود ندارد، ولی متاسفانه در حوزه سرمایه گذاری دارای مشکلات و کمبود ھایزیادی ھستیم.

   وی افزود: بنده از نزدیک در چند استان سرمایه گذاری ھای پر برکت آستان قدس، به ویژه در مناطق محروم را دیده ام و امیدواریم با انجام سرمایه گذاری توسط آستان قدس؛ قسمتی از مشکلات بیکاری جوانان استان کرمانشاه حل شده، شاھد رونق تولید استان نیز باشیم.

   رییس سازمان صمت استان در ادامه به تشریح ظرفیت ھای حوزه معدن استان پرداخت و افزود: بخش معدن استان شدیدا به سرمایه گذاری نیاز دارد زیرا با وجود معادن خوب مانند قیرطبیعی، منگنز، سیلیس و .... ھنوز یک واحد با تجهیزات و امکانات مناسب نداریم و بعضا محصولات معادن استان بهصورت خام به مناطق دیگری می رود و برروی آن ھا فرآوری انجام می شود.

   وی افزود: استان کرمانشاه ھم اکنوندارای 1000 واحد صنعتی است که برخی از این واحدھا نیازمند توسعه ھستند و با وجود مرزھای خوبی که در استانوجود دارد، با توسعه آن ھا، قابلیت صادرات با حجم مناسب نیز فراھم است.

   مهندس رستمی در ادامه تشریح کرد: برخیاز واحدھای بزرگ و مدرن استان به دلیل نبود حداقل سرمایه و برخی مشکلات دیگر از این قبیل، تعطیل شده اند که میتوان با سرمایه گذاری در این حوزه ھا، جوانان تحصیل کرده را به دلیل مدرن بودن واحدھا، مشغول به کار کرد.

   رییسسازمان صمت استان در پایان سخنان خود اظهار امیدواری نمود ھرچه زود تر اولین پروژه آستان قدس رضوی در استان
   آغاز و در ادامه شاھد اجرای بقیه پروژه ھا باشیم . ما به عنوان بخش دولتی در شرایط فعلی کشور که بنا به فرمودهمقام معظم رھبری(( که کشور در جنگ اقتصادی می باشد ))، آماده ھرگونه کمکی به شما ھستیم و با تمام توان درکنارتان خواھیم ایستاد.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
مجموع بازدیدها : 1,943,129
تعداد بازدید امروز : 251
آخرین به روزرسانی : 13:40  1397/10/27