X
شنبه, ۰۷ شهریور ۱۳۹۴ ۱۲:۴۱ ۶۲۸۱
چچ

رویدادهای بخش تجارت

 

اخبارجدید

مهلت ثبت نام الکترونیکی برای صادرکننده نمونه استان 

براساس اعلام سازمان محترم توسعه تجارت ایران مهلت ثبت نام الکترونیکی درسامانه نمونش حداکثر 96/07/10 خواهدبود.

قابل توجه کلیه صادرکنندگان محترم متقاضی

شرکت درفرآیند انتخاب صارکننده نمونه استانی

بدینوسیله به اطلاع کلیه صادرکنندگان محترم استان کرمانشاه می رساند جهت شرکت درفرآیند انتخاب صادرکننده نمونه استانی سال 1396 میبایست روال قانونی ثبت نام الکترونیکی درسامانه نمونش و تشکیل پرونده صادرکننده نمونه را طبق فرآیند اعلام شده در سایت سازمان توسعه تجارت ایران و همچنین درج شده درپورتال سازمان صنعت،معدن و تجارت استان کرمانشاه طی نمایند.

بدیهی است انتخاب صادرکنندگان براساس دستورالعمل ابلاغی و صرفا" از طریق کمیته انتخاب صادرکننده نمونه استانی در محل سازمان صنعت،معدن و تجارت استان امکان پذیر بوده و هیچ مرجع، اتحادیه،انجمن، تعاونی،تشکل و حتی ارگان غیر مرتبط دراین زمینه تاثیر گذار نخواهدبود.بدیهی است مسئولیت  ارائه مدارک و مستندات به مرجعی غیر از سازمان صنعت-معدن و تجارت استان کرمانشاه-معاونت اموربازرگانی و توسعه تجارت -اداره بازرگانی خارجی ،صرفابرعهده صادرکننده بوده و این سازمان هیچگونه مسئولیتی را درقبال صادرکننده تقبل نمی نماید.

اعزام هیات تجاری به بلاروس

سرپرست محترم دفتر اروپا و آمریکا طی نامه شماره 31052/230/96مورخ 26/06/96 اعلام نمود:

براساس جلسات برگزارشده ازسوی رایزن محترم بازرگانی ج.ا.ایران دربلاروس با مالک اصلی و مدیران فروشگاه زنجیره ای (کارونا)با مجموعه ای بیش از 35شعبه فروشگاهی درکشور بلاروس و حدود یک میلیارددلار گردش مالی سالانه ،مالک و مدیران فروشگاههای زنجیره ای مذکور  آمادگی خویش راجهت واردات انواع مواد غذایی فرآوری شده و کنسروی و همچنین انواع خشکبار،میوه و سبزیجات از کشورمان اعلام نموده اند.

لذا علاقمندان میتوانند جهت بهره گیری از فرصت ایجادشده در هیات تجاری که ازتاریخ 18لغایت 21مهرماه توسط  اتاق تهران به کشور بلاروس اعزام خواهد شد مشارکت نمایند.

تلفن تماس :02188721043

majidi@tccicm.ir  آدرس ایمیل :

 

برگزاری پاویون ج.ایران در نمایشگاه بین المللی بازرگانی عراق-بغداد

مدیرکل محترم دفتر بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی طی نامه شماره 30908/240/96مورخ 26/06/96 اعلام نمود :با عنایت به برگزاری چهل و چهارمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی عراق-بغداد از تاریخ 29مهرماه لغایت 8آبان ماه سال جاری در محل نمایشگاه های بین المللی بغداد و باتوجه به برنامه مشارکت ج.ا.ایران درنمایشگاه وصدور مجوزایجاد پاویون کشورمان درنمایشگاه فوق توسط شرکت آوای موفق ایرانیان از طریق این سازمان ،بدینوسیله از کلیه ذینفعان مرتبط دعوت بعمل می آید تا درصورت تمایل به حضوردراین رویداد تجاری به سایت شرکت مذکور به آدرس :

Iqexpo.ir

مراجعه نمایند.

اعزام هیات تجاری گردشگری به عمان

مدیر کل محترم دفتر توسعه صادرات خدمات طی نامه شماره 31071 /450/96 مورخ 27/06/96 اعلام نمود : همزمان با برگزاری هفتمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی تجهیزات وخدمات پزشتکی عمان ،درنظراست هیات تجاری-بازاریابی و جذب سرمایه گذاری درزمینه گردشگری سلامت به کشورعمان اعزام گردند.

لذا علاقمندان به حضوردراین رویداد تجاری میتوانندجهت کشب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای : 02127697777-09330095505 تماس حاصل نمایند.

شرایط صدور المثنی برای کارت الکترونیکی مرزنشینان

مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 146065/60مورخ 27/06/96 اعلام نمود :

شرایط صدور المثنی برای کارت الکترونیکی مبادلات مرزی جهت اطلاع رسانی به ادارات صنعت،معدن و تجارت شهرستان های ذیربط بشرح ذیل میباشد:

1-کارت المثنی برای هر مرزنشین فقط یک بار صادرمیشود (صدورالمثنی برای بار دوم امکان پذیر نیست.)

2-درصورتیکه مرزنشین کارت خودراگم کرده باشد می بایست نسبت به تقاضای صدور کارت المثنی اقدام نماید و شرایطی مانند عدم تحویل کارت به مرزنشین ازسوی ادارات صنعت،معدن و تجارت ،دفاتر پیخوان و یاحتی پست، مشمول صدور کارت المثنی نمیشود.

بدیهی است با استفاده از فرآیندهای رفع مشکل موجود درسامانه امکان صدور کارت در موارد مذکور و بدون محدودیت فوق برای مرزنشین فراهم می باشد.

3-تاریخ انقضای کارت المثنی مانند کارت سابق است و درصورتی که درخواست المثنی پس از تاریخ انقضاء باشد کارت فرد با یکسال تاریخ اعتبار صادرخواهدشد.

اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه ذرت بو داده یا پرک شده و طعم دارشده

مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 144120/60مورخ 25/06/96 اعلام نمود :

وزارت جهادکشاورزی شرایط قرنطینه ای واردات دانه ذرت بو داده یاپرک شده و طعم دار شده جهت مصارف خوراکی از کشوراسپانیارا بشرح ذیل اعلام نمود:

واردات محصول مذکور نیازی به گواهی بهداشت گیاهی نداشته و صرفا" منوط به بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی (گمرک ترخیص کننده) میباشد.

اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بادام زمینی با غلاف بوداده

مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 144122/60مورخ 25/06/96 اعلام نمود :

وزارت جهادکشاورزی شرایط قرنطینه ای واردات بادام زمینی باغلاف بوداده جهت مصارف خوراکی از کشورچین را بشرح ذیل اعلام نمود:

واردات محصول درفهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای متوسط قرارداشته و منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای و نیز بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی (گمرک ترخیص کننده) میباشد..

 

اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه گینوآ پرک شده

مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 144815/60مورخ 26/06/96 اعلام نمود :

وزارت جهادکشاورزی شرایط قرنطینه ای واردات دانه گینوآ پرک شده جهت مصارف خوراکی ازکلیه کشورها را بشرح ذیل اعلام نمود:

واردات محصول مذکور نیازی به گواهی بهداشت گیاهی نداشته و صرفا" منوط به بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی (گمرک ترخیص کننده) میباشد.

 

اعلام شرایط قرنطینه ای واردات چوب گرده بینه بدون پوست با تخته و چهار تراش توسکا  

مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 144821/60مورخ 26/06/96 اعلام نمود :

وزارت جهادکشاورزی شرایط قرنطینه ای واردات چوب گرده بینه بدون پوست با تخته و چهار تراش توسکا جهت مصارف صنعتی ازکشور گرجستان را بشرح ذیل اعلام نمود:

واردات محصول مذکور درفهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای متوسط قرارداشته و منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای و نیز بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی (گمرک ترخیص کننده) میباشد..

اعلام شرایط قرنطینه ای واردات پرک جو دوسر و پرک جو

مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 144821/60مورخ 26/06/96 اعلام نمود :

وزارت جهادکشاورزی شرایط قرنطینه ای واردات پرک جودوسر و پرک جو جهت مصارف خوراکی از کلیه کشورها  را بشرح ذیل اعلام نمود:

واردات محصول مذکور نیازی به گواهی بهداشت گیاهی نداشته و صرفا" منوط به بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی (گمرک ترخیص کننده) میباشد.

.

 

فراخوان عمومی انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال1396

به آگاهی کلیه بنگاههای صادراتی درسطح استان ها می رساند سازمان توسعه تجارت ایران طبق سنوات گذشته و درراستای تحقق اهداف صادراتی و ارج نهادن به تلاش قابل تقدیر فعالان  عرصه صادرات کالاها و خدمات غیر نفتی و براساس معیارها و شاخص های مقرر و مندرج در سایت www.tpo.irدرصدد شناسایی الگوهای موفق درعرصه صادرات و معرفی آنان به عنوان صادرکنندگان برگزیده استانی سال 96 طی بیست و یکمین سالروز ملی صادرات میباشد.

لذا از کلیه صادرکنندگان محترم در سطح استانها که مایل به شرکت در این رقابت استانی میباشند درخواست میگردد به ترتیب و به شرح زیر اقدام نمایند :

1-مراجعه به سایت اختصاصی سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس :www.tpo.irبخش فارسی قسمت صادرکنندگان نمونه (انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 96)

2-مطالعه دقیق شرایط ، ضوابط و معیارها و تکمیل فرم مربوطه،براساس هریک از گروههای کالایی.

3-ثبت نام الکترونیکی از طریق مراجعه به سایت نرم افزار نمونش به آدرس : http://nemoonesh.tpo.ir از روز دوشنبه مورخ 20/06/96 الی روز دوشنیه مورخ 10/07/96 .

4-تحویل اصل مدارک و مستندات از روزچهارشنبه مورخ 22/06/96 حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 15/07/96 به دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال96 مستقر درسازمان های صنعت،معدن و تجارت استانها (معاونت توسعه تجارت خارجی/اموربازرگانی )

*دبیرخانه کارگروه استانی ازپذیرش پرونده متقاضیان پس از تاریخ مقرر ویابه صورت ناقص همچنین پیش از انجام فعل ثبت نام الکترونیکی معذور می باشد.

*متقاضیان شرکت درفرآیند فوق میبایست جهت کسب هرگونه اطلاعات مورد نیاز با سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مربوطه(معاونت توسعه تجارت خارجی/اموربازرگانی )تماس بگیرند.

رفع ممنوعیت صادرات گوشت مرغ و تخم مرغ از ایران به عراق

مدیر کل محترم دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 25491/440/96مورخ 23/05/96 اعلام نمود :

وزارت امور خارجه با استناد بر نامه شماره 673755/220/1071مورخ 17/05/96کاردار محترم موقت ج.ا.ایران دربغداد صادرات گوشت مرغ از کشورایران به عراق را باتوجه به گزارش رسمی سازمان جهانی بهداشت دام مبنی بر امحاء کامل بیماری آنفلوانزای مرغی درایران وحذف نام کشورمان از لیست کشورهای ممنوعه خارجی،بلامانع اعلام نمود.

ورود موقت شکر درقبال صادرات بلامانع اعلام شد

براساس نامه وزیر محترم جهاد کشاورزی به شماره 12087/20مورخ 22/05/96 ورود موقت شکر(واردات در قبال صادرات) از نظر این وزارت بلا مانع بوده و مراتب قبلا" به گمرک ج.ا.ایران اعلام شده است.متقاضیان می توانندبا مراجعه مستقیم به گمرک ج.ا.ایران اقدام نمایند.همچنین تامین شکر مورد نیاز کارخانجات تصفیه بصورت کارمزدی به شرکت بازرگانی دولتی ایران ابلاغ گردیده است.

نمایشگاه صنعت ساختمان

BAtiMat

براساس نامه شماره 26152/230/96مورخ 25/05/96 سازمان محترم توسعه تجارت ایران دفتر اروپا و آمریکا : طی مذاکرات انجام شده با مسوولان شرکت برگزار کننده نمایشگاه بتی مت در3حوزه ساختمان-انرژی و تجهیزات حمام و انجمن شرکت های کوچک و متوسط کشور فرانسه،  Reed Expositions شرکت

از فعالین ج.ا.ایران درحوزه صنعت ساختمان ،جهت بازدید از نمایشگاه مذکور که درآبان ماه سالجاری درپاریس برگزار خواهدگردید ،دعوت بعمل آمده است .حضور تجارایرانی در نمایشگاه مذکور و ملاقات با همتایان فرانسوی میتواند فضای مناسبی جهت توسعه همکاریهای مشترک درحوزه خدمات فنی مهندسی و مصالح ساختمانی راجهت حضوردربازار کشور ثالث بویژه کشورهای فرانسوی زبان آفریقایی ایجاد نماید.

تغییرزمان برگزاری پاویون تخصصی ج.ا.ایران همزمان با نمایشگاه بین المللی غذا و هتلداری دوحه-قطر

معاون محترم توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 25903/400/96مورخ 24/05/96 اعلام نمود : برنامه برگزاری نمایشگاه اختصاصی کشاورزی و موادغذایی درقطربدلیل همزمانی با رویدادهای داخلی و خارجی مرتبط و عدم فرصت مناسب برای حضوربنگاههای توانمند تولیدی و صادراتی کشوربه زمان جدید از تاریخ 16لغایت 18آبانماه سالجاری درقالب پاویون تخصصی ج.ا.ایران همزمان با نمایشگاه بین المللی غذاو هتلداری دوحه- قطر موکول گردید.علاقمندان میتوانند جهت شرکت دراین رویداد تجاری با شماره تلفن های : 02142917200-09121324874 تماس حاصل نموده و یا درخواست خویش را به شماره دورنگار 02189783003 ارسال نمایند.

نمایشگاه آرتی جیانا میلان

براساس نامه شماره 22322/118مورخ 02/06/96 سازمان محترم صنعت،معدن و تجارت استان زنجان ،اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی زنجان در نظردارد باهدف تسهیل دسترسی به بازار اروپا ودرراستای فراهم نمودن زمینه عرضه مستقیم کالاهای ایرانی ،نسبت به برگزاری پاویون درنمایشگاه آرتی جیانا میلان که درتاریخ 2لغایت 10دسامبر 2017 مصادف با 11الی 19آذرماه سالجاری درحوزه پوشاک، صنایع دستی و محصولات غذایی به عنوان بزرگترین نمایشگاه فروش اروپا بابیش از 3میلیون نفربازدید کننده به مدت9روز برگزار خواهدشد، مشارکت نماید.علاقمندان به حضور دراین رویداد تجاری می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتربا شماره تلفن های

  9-02433463770

مسئول روابط بین الملل اتاق بازرگانی زنجان تماس حاصل فرمایند.

اعزام هیات تجاری-بازاریابی به کشور هنگ کنگ

      براساس نامه شماره 42081/96 مورخ 01/06/96 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران در نظر دارد در راستای توسعه صادرات غیرنفتی با هدف معرفی تجار و بازرگانان کشور در حوزه های صنعت ، معدن و تجارت، تبادل دانش در زمینه انتقال تکنولوژی ، بررسی بازار هدف و شناسایی سلیقه مصرف کنندگان ، با عنایت به مصوبات کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان ، با همکاری شرکت آریا گراپ پارت نسبت به اعزام هیات تجاری و بازاریابی به کشور هنگ کنگ و گوانجو همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی الکترونیک در مهر ماه سال جاری اقدام نماید.

لذا علاقمندان به حضور دراین رویداد تجاری میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 83211347-021  و 09154777206   تماس حاصل فرمائید.

شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روز آمد سازی شیوه های نظارت بربازار

براساس نامه شماره 119359/60مورخ 27/05/96  وزیر محترم صنعت،معدن و تجارت : درراستای اجرای بند 23سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر برشفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روز آمد سازی شیوه های نظارت بربازار و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار،رعایت توامان حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و حذف واسطه های غیرضرور در زنجیره تامین و توزیع کالاباهدف کاهش قیمت مصرف کننده و حداکثرنمودن منافع مصرف کنندگان و تولید کنندگان دربازار رقابتی، همچنین اجرای ماده 5قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان،ماده6 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 15 قانون نظام صنفی و به جای الزام تولید کنندگان به درج قیمت مصرف کنندگان برروی کالا، طرح درج و یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی برای اجرای درخصوص کالاهای منتخب ذیل درسراسر کشور ابلاغ میگردد :

الف-فهرست محصولات مشمول طرح :

-محصولات صنایع بیسکویت،شیرینی،کیک و شکلات

-انواع چیپس و اسنک

-محصولات صنایع سلولزی بهداشتی

ب-زمان شروع اجرای طرح :

ازابتدای مهرماه سال 96

ج-چگونگی اجرای طرح :

دراین مرحله کلیه واحدهای تولیدی مشمول ،بدون در نظر الزام به درج قیمت مصرف کننده برروی کالاها موظفند با رعایت شرایط رقابتی، محصولات خودراقیمت گذاری و به بازار عرضه نمایند و کلیه واحدهای خرده فروشی نیز مکلفند مطابق قوانین موضوعه نسبت به اطلاع رسانی قیمت های این گروه از کالاها به وسیله درج ویا نصب برچسب قیمت برروی کالا، درمحل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و یا حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف اقدام ودرصورت تقاضای مصرف کننده ،فاکتور رسمی صادر نمایند.سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان باهمکاری سازمان های صنعت معدن و تجارت استان ها،مسئول نظارت برحسن اجرای این طرح خواهندبود.

برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه سلامت و بهداشت بلاروس-مینسک

سرپرست محترم دفتر اروپاوآمریکا سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 27737/230/96مورخ 05/06/96اعلام نمود : پاویون ج.ا.ایران دربیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی تخصصی سلامت و بهداشت بلاروس-مینسک در تاریخ 5لغایت7مهرماه سالجاری برگزاری خواهدشد.علاقمندان بحضوردراین رویدادتجاری میتوانند با شماره تلفن های :02189779789-02188921757-02188948199و09190024008تماس حاصل نمایند.

ماده 34قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیری

مدیرکل محترم امور مالیاتی استان کرمانشاه طی نامه شماره 13647/108/دمورخ 04/06/96 اعلام نمود :درجهت اجرای کامل مفاد ماده 34قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور،چنانچه تولید کنندگان وصادرکنندگان متقاضی استردادموقت مالیات و عوارض ارزش افزوده حاصل از اعتبارات خریدمواداولیه کالای صادراتی خودمی باشند،درهردوره 3ماهه مالیاتی قبل از ایام تسلیم اظهارنامه آن دوره تقاضای خودرا براساس دستورالعمل صادره سازمان امور مالیاتی کشوربه شماره 519/95/200مورخ 26/07/95 بصورت الکترونیکی درسامانه

www.evat.ir

از طریق منوی "ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده " ثبت نمایند تامعاونت مالیات برارزش افزوده این اداره کل با رعایت قانون و مقررات وطی مراحل مقتضی بتواند حداکثر ظرف مهلت مقرراز تاریخ درخواست الکترونیکی مودی، مبلغ قابل استرداد رابه مودیان محترم مسترد نماید.

بررسی صحت گواهی مبداء کالاها

سرپرست محترم دفتر اروپاو آمریکا سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 27735/230/96 مورخ 05/06/96 اعلام نمود : براساس اعلام سفارت محترم ج.ا.ایران در کی یف ،امکان بررسی صحت صدور گواهی مبداء کالاها به صورت آنلاین دروب سایت اتاق بازرگانی و صنایع اوکراین با لینک :

http://verify.ucci.org.ua

فراهم گردیده است.

ابلاغ شاخص هاوضوابط بسته بندی میوه و تره بارصادراتی

براساس نامه شماره 27154/400/96مورخ 01/06/96 معاونت محترم توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران شاخص های بسته بندی میوه و تره بار صادراتی باهمکاری اتحادیه ملی محصولات کشاورزی بشرح ذیل تهیه و جهت اجرابه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ گردید:

1-بسته بندی سیب درختی :

*درکارتن با شانه و ضربه گیردوردیف تا9کیلوگرم ،سه ردیف تا15کیلوگرم ،چهارردیف درجه یک تا 18کیلوگرم

*درکارتن دربسته بندی3کیلوگرم (سیب درختی زیر120گرم درجه یک)

2-بسته بندی انار :

*کارتن یا سبدیک ردیفه با شانه یافوم یا دو ردیف تا10کیلوگرم

3-بسته بندی کیوی :

*درکارتن یا سبدیک ردیفه با شانه 3تا4کیلوگرم.

*درسبدفله تا10کیلوگرم

*درکارتن یا سبد 5/1تا2کیلوگرم بدون شانه

4-بسته بندی لیموشیرین:

*درکارتن وسبدیک یادوردیفه با شانه تا10کیلوگرم

*درکارتن وسبد فله حداکثر 10کیلوگرم

5-بسته بندی لیمو ترش:

*درکارتن صادراتی تا15کیلوگرم.

6-بسته بندی پرتقال :

*درکارتن یا سبد صادراتی تا 8کیلوگرم.

*درکارتن یا سبد صادراتی تا15کیلوگرم.

7-بسته بندی زردآلو،گیلاس،هلو، شلیل، آلووسایر میوه های تازه هسته ای :

*درکارتن یا سبد از500گرم تا6کیلوگرم.

8-بسته بندی گل کلم، کلم، کاهو سالادی (آیس برگ)

*کاهوی سالادی درسبدیا کارتن یک ردیفه تا8کیلوگرم.

*انواع کلم یا گل کلم درسبد یا کارتن تا12کیلوگرم.

*انواع کلم درکیسه توری تا15کیلوگرم.

9-بسته بندی کاهو رسمی و کاهو چینی:

*درسبد 12تا16کیلوگرم

10-بسته بندی سیب زمینی و پیاز:

*کارتن تا 15کیلوگرم

*کیسه توری تا25کیلوگرم.

11-بسته بندی هندوانه

*کارتن یک ردیفه تا18کیلوگرم.

*سبدیک ردیفه تا 18کیلوگرم.

*باکس چوبی حداکثرتا1000کیلوگرم.

*بصورت فله ای در کانتینر یخچالدار

12-بسته بندی انواع خربزه :

*کارتن یک ردیفه تا16 کیلوگرم.

*سبدیک ردیفه تا16 کیلوگرم.

13-بسته بندی انواع فلفل دلمه :

*سبدیا کارتن یک یا دوردیفه حداکثر10کیلوگرم

14-بسته بندی خیار،کدو،وبادمجان :

*کارتن یا سبد تا15کیلوگرم

15-بسته بندی گوجه فرنگی :

*سبدیا کارتن تا10کیلوگرم.

16-بسته بندی کرفس و تره فرنگی :

*سبدیا کارتن تا12کیلوگرم

17-بسته بندی سیر:

*سبد،کارتن، جعبه چوبی یا کیسه توری تا 10کیلوگرم

18-بسته بندی انگور:

*درسبد یا کارتن حداکثرتا8کیلوگرم

19-بسته بندی خرمالو:

*سبد یا کارتن حداکثر تا5کیلوگرم.

20-بسته بندی به و گلابی :

*کارتن و سبد یک یا دوردیفه حداکثر تا10کیلوگرم.

21-بسته بندی فلفل ریز و بامیه :

*سبد یا کارتن حداکثر تا10کیلوگرم

22-بسته بندی کلم بروکلی :

*دریخدان تا8کیلوگرم خالص و11کیلوگرم ناخالص 

قابل توجه صادرکنندگان کالا به عراق

مدیرکل محترم دفتر بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 27821/240/96مورخ 06/06/96  اعلام نمود : با توجه به تصویب نامه اخیر هیئت محترم وزیران کشورجمهوری عراق به استحضار می رساند که کلیه صادرکنندگان به عراق می بایست بر روی هریک از کالاهای اهدائی و معاف از پرداخت عوارض، ضمن درج نام دریافت کننده کالا، جمله معاف ازپرداخت عوارض گمرکی و غیرقابل فروش بودن رابصورت کاملا واضح و مشخص بر روی کالا ثبت نمایند. 

قابل توجه کلیه فعالان تجاری اقتصادی در گروههای محصولات غذایی و کشاورزی

مدیر کل محترم دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی  سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 28362/440/96مورخ 08/06/96 اعلام نمود : با توجه به هماهنگی های نهائی بعمل آمده رویدادهای ذیل بمنظور حضور بنگاههای صادراتی فعال و معتبر ج.ا.ایران دربازارکشورقطر برنامه ریزی گردیده است:

1)پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه صنایع غذایی و مصرفی قطر 4الی 7آبانماه 1396-مجری :شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران .

2)پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه بین المللی غذا ومهمان نوازی قطر 16الی18آبان ماه 1396 مجری : شرکت نمایشگاهی اوژن

تلفن تماس : 02142917200-09121324874-نمابر 02189783003 

برگزاری بیست وششمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مسکو

مدیر کل محترم دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 28220/440/96مورخ 07/06/96 اعلام نمود : با توجه به برگزاری بیست وششمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مسکو از تاریخ 20الی 23شهریور ماه سالجاری در کشور روسیه ، سازمان توسعه تجارت ایران باهمکاری گروه توسعه نمایشگاهی اوژن در نظر دارد نسبت به برگزاری پاویون ج.ا.ایران دراین نمایشگاه و اعزام یک هیات تجاری و بازاریابی همزمان با این رویداد اقدام نماید. علاقمندان به حضور دراین نمایشگاه یاهیات مذکور جهت ثبت نام در رویداد موصوف از طریق سایت :

WWW.OJANGROUP.COM

گروه توسعه نمایشگاهی اوژن و تلفن تماس 02142917200اقدام نمایند.

برگزاری نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در کشورتونس

براساس نامه شماره 39528/96مورخ 17/05/ 96 سازمان محترم صنعت،معدن و تجارت استان تهران ،درنظراست نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران طی آذرماه سال جاری در کشور تونس برگزارگردد.لذا علاقمندان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های : 02183211351-09127395081-09397091987تماس حاصل فرمایند.

قابل توجه کلیه واحدهای تولیدی درحوزه صنعت ساختمان   

مدیرعامل محترم شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان طی نامه شماره 2/153/29/1752مورخ 14/05/96 اعلام نمود :

شرکت نمایشگاههای بین المللی

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 2.4749541282654
Query time: 1.6262165705363