X
فرم مشاهده واحد

شهرستان ثلاث

گزارش تحلیلی از وضعیت اقتصادی شهرستان:

شهرستان مرزی ثلاث باباجانی در150 کیلومتری غرب استان کرمانشاه واقع شده است مساحت کل شهرستان 1920 کیلومتر مربع ومعادل 9درصد استان و16درصد اراضی شهرستان کشاورزی (36250)و84درصد شهرستان مراتع طبیعی جنگل ،صخره برونزدگی است (187980هکتار)

 

ویژگیهای انسانی وجمعیت :

شهرستان ثلاث براساس سرشماری سال 1390دارای جمعیت 38475 نفر جمعیت ودارای 2 شهر تعداد 2/دو بخش و282 روستا که تعداد 75 روستا خالی ازسکنه است دارد وساکنان شهرستان همگی کرد وعمدتا مسلمان وشافعی مذهب وهمچنین اهل حق (قلخانی )می باشند وبه گویش کردی جافی وکلهر تکلم می کنند .

وضعیت راهها:

طول کلی راههای روستایی شهرستان 670 کیلومتر وطول راههای اصلی 108 کیلومتر وآسفالته می باشد وطول راههای مرزی 80کیلومتر است .

وضعیت انرژی آب وبرق وگازشهری :

رودخانه های زیادی درشهرستان ازجمله زمکان ،چم زرشک ،دارزنگنه ،هواسان جریان دارند ومرکز شهرستان ازآب شرب کافی ومناسب برخوردار وتعداد 128 روستا دارای شبکه استاندارد آبرسانی می باشند وهمچنین کلیه روستا های بالای 5 خانوار ازانرژی برق برخوردار می باشد مرکز شهرستان شهرتازه آباد وتعدادی از روستاهای اطراف از انرژی گاز شهری برخوردار هستند.

کشاورزی وخاک :

بیشتر مساحت شهرستان اراضی تپه ای تشکیل گردیده و16 درصد زمین های اراضی یعنی 36250 هکتار آن کشاورزی ومعمولا بیشتر بصورت دیم می باشد .

تولید حبوبات وغلات :

تولید گندم دیم وآبی درشهرستان 35000 تن درسال وتولید جو 3200 تن درسال و تولید نخود 2500 تن درسال

تولید محصولات باغی :

درشهرستان 2500 تن سیب درختی باسطح 150 هکتار و300 تن گردو وباسطح 170 هکتار وسایرمحصولات معیشتی توسط باغداران درسال تولید می شود .

محصولات دامی :

درشهرستان تعداد 32 واحد مرغداری صنعتی وجود دارد که 6500 تن گوشت سفید درسال تولید دارند وتولید عسل مقدار10 تن درسال، گوشت قرمز900تن درسال وتعداداستخرپرورش ماهی 5 باب وجمعیت دام صنعتی وبومی 18000 راس می باشد.

محصولات صیفی جات :

درشهرستان دربیشتر روستاها وبخصوص درحاشیه رودخانه وبخش ازگله صیفی جات کشت می شود وبیشترمصرف محلی واقتصادی معیشتی راشامل می گردد مهمترین محصولات تولیدی گوجه فرنگی ،خیار ،هندوانه می باشد.

آموزش عالی :تعدادیک واحد دانشگاه پیام نور درشهرستان وجود دارد که رشته های تحصیلی علوم انسانی درآن آموزش وتدریس می گردد وکل جمعیت دانشجویی شهرستان 685 نفر می باشد.

صنعت :

شهرستان ثلاث ازلحاظ صنعتی فقیر وجزء شهرستانهای توسعه نیافته ومحروم می باشد وسهم بخش صنعت دراشتغال کمتراز یک درصد میباشد درشهرستان جدیدا شهرک صنعتی توسط سازمان شرکت  شهرکهای صنعتی وصنایع کوچک در ورودی شهر تازه آباد راه اندازی گردید وآماده واگذاری به سرمایه گذاران می باشد مهمترین واحدهای صنعتی عبارتنداز دانه بندی شن وماسه 4 واحد کارخانه آسفالت یک واحد وکارخانه های دردست اقدام پلی استایرین یک واحد وکارخانه بتن آماده دو واحد می باشد .

معدن :

مطالعات زمین شناسی دربخش معدن درشهرستان انجام نگرفته است ظرفیت معادن شهرستان ناشناخته مانده است ولی براساس یافته های موجود شهرستان روی رگه های معادن غنی قیر طبیعی واقع شده است مهمترین معادن شهرستان عبارتند از سنگ لاشه ،کلسیت ،قیرطبیعی مجموعا 7 واحد معدنی.

تجارت خارجی :

شهرستان ثلاث 75 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد دارای یک بازارچه مرزی بنام شیخ صالح باکشور عراق می باشد وتااکنون 1240 فقره کارت پیله وری درشهرستان صادر گردیده وحدودا 50 نفر پیله ور بصورت فعال ونیمه فعال  دربازارچه حضور وفعالیت دارند وتعدادی از پیله وران اقدام به دریافت کارت بازرگانی نموده وبصورت رسمی از گمرکات سایر استانها وشهرستانها به فعالیت بازرگانی وتجاری مشغول می باشند روزانه از 120 تا 150 کامیون محصولات تجاری از بازارچه تخلیه وبارگیری ومبادله تجاری صورت می گیرد مهمترین محصولات صادراتی :سیمان ،انواع پلاستیک ومصنوعات پلاستیکی ،چیپس ،پفک وغیره

مهمترین محصولات وارداتی :انواع شمش حاصل از ذوب فلزات می باشد .

درشهرستان تعداد هفت تعاونی مرزنشینان تشکیل گردیده وکل جمعیت شهرستان را بعنوان اعضاء تعاونی با بیش از 12000 خانوار وجمعیتی بالغ بر 42000 نفر راتحت پوشش دارند که هرساله سهمیه های ارزی راجهت انجام واردات درمقابل صادرات از سازمان توسعه وتجارت ایران دریافت می دارند .

تجارت داخلی :

شهرستان دارای یک ناحیه کارگاهی صنفی در ورودی شهر می باشد بیشتر واحدهای صنفی تولیدی وخدمات فنی درآنجا مستقر هستند تعداد ده اتحادیه صنفی دررسته های مختلف تشکیل وتعداد 817 واحد صنفی دارای پروانه کسب درشهرستان وجود دارد وهمچنین اتاق اصناف شهرستان متشکل از اتحادیه های صنفی تشکیل وبرنامه ریزی وسازماندهی وهدایت وکنترل اتحادیه های صنفی واصناف شهرستان را بعهده  دارد وکلیه کالاهای واحدهای صنفی از طریق مراکز تولید خارج از شهرستان وبنکدارهای مرکز استان تامین می گردد تراز تجارت داخلی شهرستان بجز محصولات کشاورزی وباغی ودامی منفی بوده وکالاها ومایحتاج عمومی ومصرفی از خارج شهرستان تامین می گردد./.

 بازرگانی خارجی :
-    صدور کارت پیله وری
-    جمع آوری آمار واطلاعات مرتبط به صادرات و واردات از بازارچه مرزی شیخ صالح
-    پیگیری مسائل ومشکلات مربوط به فعالیت های تجاری ومبادلات بازرگانی
-    ابلاغ دستورالعمل ها  به فعالان تجاری وتعاونی های مرزنشینان وایجاد تعامل جهت ارتقاء سطح تجارت

-   برگزاری جلسات ساماندهی ورفع مشکلات مبادلات تجاری وتعاونی های مرزنشینان

-   پیگیری ابلاغ سهمیه های ارزی برای واردات کالا از بازارچه واعضاء تحت پوشش تعاونی مرزنشینان

-   برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای پیله وران وبازرگانان

-  دعوت از تجار وبازرگانان جهت شرکت در توره های تجاری خارج از کشور وبازدید از نمایشگاه های خارجی درقالب هئیت های تجاری 

-  اطلاع رسانی درخصوص فرصت های تجاری با توجه به مطالعات رایزنان اقتصادی درسفارت خانه ها وکنسولگری های خارج از کشور 

بازگانی داخلی :

-  تشکیل سازمانهای صنفی اتحادیه ها واتاق اصناف

-  نظارت برعملکرد اتحادیه ها واتاق اصناف

-  برگزاری جلسات کمیسیون نظارت جهت بررسی مسائل ومشکلات صنوف اتحادیه های صنفی اتاق اصناف با حضور 12 دستگاه اجرائی

-  برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی واتاق اصناف

-  ساماندهی صنوف فنی در شهرک صنفی

-  ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب با همکاری اتحادیه ها واتاق اصناف از طریق پلیس اماکن عمومی

-  پیگیری وضعیت تنظیم بازار وانجام مطالعات تحقیقی

-  تحلیل وپیش بینی میزان تولیدات کالا وخدمات درسطح شهرستان ورصدمازاد تولید کالا وخدمات ویا کمبود آن درسطح شهرستان جهت برنامه ریزی اقتصادی

-  توسعه وارتقاء سطح واحد های صنفی تولیدی با گرایش صادرات محور(تشکیل خوشه های صادراتی)

-  رونق وتوسعه فرش دستباف با تشکیل سازمانهای بخش خصوصی واتحادیه صنفی

-  صدور مجوز برای کارگاه های متمرکز وغیر متمرکز فرش دستباف

-  برگزاری دوره های آموزشی مرتبط به فرش دستباف

-  نظارت وبازرسی از فعالیت فرش بافان

-  پیگیری بیمه تامین اجتماعی فرش بافان

-  پیگیری وتائید سوخت گرمایشی ومصرفی واحدهای صنفی تولیدی نظیر خبازان وکارگاه های تولیدی صنفی

-  تشکیل جلسات کمیته فرش دستباف

-  تشکیل دوره های آموزشی تخصصی صنفی برای رسته های مختلف تولیدی

-  برگزاری دوره های آموزش آشنایی با قانون نظام صنفی واحکام کسب وکار برای متقاضیان پروانه کسب

-  هدایت متقاضیان فروشگاه های الکتورنیکی درفضای مجازی وبازاریابی شبکه ای جهت دریافت مجوز

-  صدور مجوز برای فروشگاه های بزرگ

-  صدور مجوز برای فروشگاههای زنجیره ای و...
معدن :
-    معرفی وهدایت وراهنمایی متقاضیان سرمایه گذاری دربخش معدن جهت دریافت پروانه اکتشاف وبهره برداری معدن از طریق سایت کاداسترcadastre.mimt.gov.ir
-    نظارت وبازرسی از محل فعالیتهای معدنی شهرستان وپیگیری مشکلات
صنعت :
-    پیگیری مشکلات شهرک صنعتی وهدایت سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری دربخش صنعت و
-    نظارت وبازرسی از محل واحدهای صنعتی
-    معرفی سامانه بهینه یاب وپیگیری تسهیلات واحدهای صنعتی
www.behinyab.ir
-     ارتقاء اشتغال درحوزه صنعت  وافزایش سهم اشتغال واحدهای صنعتی نسبت به اشتغال شهرستان
بازرسی ونظارت :
-    نظارت وبازرسی ازسطح واحدهای صنفی وغیرصنفی
-    تشکیل پرونده های صنفی وغیرصنفی وارجاع به تعزیرات حکومتی
-    ستاد خبری 124 ودریافت نظرات وشکایات مردمی وپیگیری آنها
www.124.ir
-    نظارت وبازرسی از سطح واحدهای خبازی وارتقاءسطح کیفی وکمی نان
-    رصد نوسانات قیمتی وتجزیه وتحلیل آنها
-    تشکیل کمیته قیمت گذاری کالا وخدمات براساس تجزیه وتحلیل نرخ دستمزد وارجاع آن به کمیسیون نظارت

No Cache
Generate time: 4.5887993176778
Query time: 2.2650195757548